جاذبه گردشگری موزه مرکز ترویج قرامان

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Tahsin Ünal Mahallesi, Karaman Tanıtım Merkezi, İsmet Paşa Caddesi, Karaman Merkez/Karaman, Turkey


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی