جاذبه گردشگری چرخ و فلک کیپ ویل

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Hisense Wheel of Excellence, Dock Road, V & A Waterfront, Cape Town, South Africa


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: کمتر از یک ساعت

directions مسیر یابی