اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Rose Hall Road, Rose Hall, Montego Bay, Jamaica

mail

marketing@rosehall.com

language

rosehall.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی