اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Pahang, Malaysia

mail

customerfeedback@rwgenting.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: نصف روز

directions مسیر یابی