جاذبه گردشگری مرکز خرید پلازا نورته 2

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Plaza del Comercio 11-12 San Sebastian de los Reyes, Madrid | Nacional N-1 Salida 19, 28703 San Sebastian de los Reyes, Spain

mail

informacion@plazanorte2.com


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت