جاذبه گردشگری چشم زاگرب (سکوی بازدید زاگرب 360)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Ilica 1A, 10000, Zagreb, Croatia

mail

info@zagreb360.hr


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت