جاذبه گردشگری موزه توهمات زاگرب

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Ilica 72, 10000, Zagreb, Croatia

mail

info@muzejiluzija.hr


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت