جاذبه گردشگری پارک ملی کالیلگونا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

S/Nº, San Lorenzo, 4514 Calilegua, Jujuy, Argentina

mail

informes@apn.gob.ar


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی