جاذبه گردشگری موزه ماتناداران (موزه دست نویس های باستانی)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Mashots Av 53 | Yerevan, Yerevan 0013, Armenia

mail

matenadaran.press@matenadaran.am


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی