ابن ‌سینا مردم را به استفاده از ماسک دعوت می‌کند!

پوریا  محمدی پیوند
پنجشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶
ابن ‌سینا مردم را به استفاده از ماسک دعوت می‌کند!

با پیشنهاد ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان، بر چهره تندیس بوعلی‌سینا در همدان ماسک زده شد تا مردم نیز به استفاده از ماسک تشویق شوند.

با توجه به الزام استفاده از ماسک در اماکن عمومی، رشید حیدری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان پیشنهاد کرد که بر چهره مجسمه ابن سینا در مرکز شهر همدان ماسک زده شود تا مردم به این موضوع عنایت بیشتری نشان دهند.

بوعلی‌سینا یا پورسینا یکی از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ جهان به‌حساب می‌آید که از نظرات او، حتی امروزه نیز در علم پزشکی استفاده می‌شود. در این روزها که گسترش ویروس کرونا تمام جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است، ماسک زدن بوعلی‌سینا می‌تواند به مردم یاد‌آوری کند که استفاده از ماسک و رعایت دستور‌العمل‌های بهداشتی، الزامی همگانی برای مبارزه با این ویروس منحوس و ناشناخته است.

دیدگاه