نمایش تابوت سنگی زن و مرد اشکانی ۲۵۰۰ ساله در موزه هگمتانه

سیامک احدی
چهار شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۵
نمایش تابوت سنگی زن و مرد اشکانی ۲۵۰۰ ساله در موزه هگمتانه

تابوت سنگی زن و مرد اشکانی ۲۵۰۰ ساله، نوروز امسال در موزه هگمتانه همدان به نمایش درآمد.

تابوت سنگی زن و مرد اشکانی ۲۵۰۰ ساله نوروز امسال در موزه هگمتانه همدان به نمایش درآمد.

موزه هگمتانه

این تابوت آبان ماه سال ۹۶ در خیابان باباطاهر همدان کشف شده بود.

دیدگاه  

    تبلیغات