عملیات پاکسازی و بوته زدایی سازه های آبی-تاریخی شوشتر پایان یافت

فرناز رهبران رنجبر
چهار شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۰
عملیات پاکسازی و بوته زدایی سازه های آبی-تاریخی شوشتر پایان یافت

به منظور سامان دادن بیشتر به سازه‌های آبی-تاریخی شوشتر این سازه‌ها پاکسازی و بوته‌زدایی شدند.

مدیر پایگاه جهانی سازه‌های آبی-تاریخی شوشتر «بیژن حیدری‌زاده» گفت:

باتوجه به اینکه پاکسازی و نظافت آثار تاریخی امری مستمر و دائمی است که به‌صورت مداوم در دستور کار اجرایی کارگاه های مرمتی قرار دارد، برای ساماندهی بصری هر چه بهتر سازه های آبی-تاریخی شوشتر؛ بند خاک، پل شاه علی، بند شراب دار، برج عیار و پل شادروان پاکسازی و بوته‌زدایی شدند.

حیدری‌زاده ضمن اشاره به اینکه در آشفتگی ظاهری سازه‌های آبی شوشتر عوامل مختلفی دخالت دارند، ادامه داد:

طی سه سال اخیر صرف نظر از پاکسازی‌های معمول بسیاری از آثار فوق، سازه های آبی-تاریخی شوشتر حداقل ۷ یا ۸ مرتبه پاکسازی اساسی شده‌اند که با توجه به اعتبارات تخصیصی و نفرات اجرایی و کارگری اقدامی سخت و طاقت‌فرسا بوده و سبب شده بخش زیادی از توان اجرایی در این خصوص هزینه شود. 

او اضافه کرد:

تخلیه نخاله‌های ساختمانی حاصل از تخریب و نوسازی ساختمان‌ها، تخلیه زباله‌های شهری و نیز تخلیه درختان هرس‌شده فضاهای سبز شهری در کنار این آثار دلیل اصلی این آشفتگی منظری هستند. همچنین در کنار این عوامل رشد گیاهان خودرو در کنار آثار یا حاشیه رودخانه که سازه‌های آبی را در برگرفته‌اند از دیگر دلایل ضرورت پاکسازی‌های مکرر می‌تواند باشد.

مدیر پایگاه جهانی سازه‌های تاریخی شوشتر گفت، حفاظت از سازه‌های تاریخی شوشتر نیازمند همکاری همگانی است، امیدواریم با همکاری مردم شوشتر و دیگر ادارات ذیربط از جمله شهرداری که سرپرست اصلی نظافت شهری است، در آینده شاهد زباله‌ریزی کمتری در کنار آثار تاریخی-فرهنگی باشیم.

مطالب مرتبط:

    برچسب‌ها تاریخی

    دیدگاه