کروکودیل هایی که در غار زندگی می‌کنند

امین هوشمند
چهار شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
کروکودیل هایی که در غار زندگی می‌کنند

۱۰ سال پیش تیم از دانشمندان به جستجوی جنگلهای بارانی گابن رفته و به خود جرأت ورود به غاری را دادند. در این محوطه تاریک و لانه خفاشها، آن‌ها با موجودی ترسناک که چشمهای براق و پوستی نارنجی داشت مواجه شدند. این موجود یک کروکودیل بود.

زندگی موجودات مختلف در کره زمین دست‌مایه تغییرات زیادی در طول دوران‌های مختلف شده است. محیط زندگی آن‌ها نیز تغییر کرده و فرآیند زیست و بقای این موجودات دست‌خوش تغییرات شده است. در بین این موجودات کروکودیل‌ها زندگی متداولی در مناطق جنگلی و باتلاق‌ها دارند. کروکودیلها معمولا در غارها زندگی نمیکنند و مواجهه ناگهانی با این موجود بسیار وحشتناک است.

در یک جستجو توسط تیمی از دانشمندان که یک دهه قبل انجام شده بود، در غاری در کشور گابن این افراد با موجودی ناشناخته در غار مواجه می‌شوند. خوشبختانه این موجود هم مانند اعضای گروه از این حضور ترسیده بود و همین باعث فرار آن از دست دانشمندان شده بودبعد از جستجوی ۶۰۰ متر از این غارها، کاوشگران توانستند حدود ۱۰ کروکودیل را که در این محیط ناخوشایند زندگی میکردند، شناسایی کنند.

همه جا تاریک بود و قطرههای آب از سقف غار چکه میکرد و به ندرت چیزی برای خوردن پیدا میشد. آن‌ها همچنین متوجه شدند که تعدادی از کروکودیلها در مجرای ورودی یکی از این غارها و در گودالهایی عمیق گیر افتادهاند و راهی برای خروج ندارند.

چیزی که تاکنون میدانیم این است که تعداد زیاد از گروههای اکتشاف در ده سال اخیر به غارهای اباندا (Abanda) مراجعه کردهاند تا ریشه این نوع کروکودیلهایی که در غار زندگی میکردهاند را مطالعه کنند.

کروکودیل

این موجودات از گونههای کروکودیلهای کوتوله آفریقایی هستند که در قسمتهای مرکزی و غربی آفریقا پیدا شدهاند. آن‌ها کوتاهترین گونه کروکودیلها با درازای حدود ۱٫۵ متر هستند. این موجوداتی که در غار زندگی میکنند، تفاوتهایی هم با عموزادههای خود که در جنگلها و باتلاقها زندگی میکنند دارند.

آن‌ها سرهایی پهن، بینایی ضعیف و همچنین رنگ پوست تغییر یافته به نارنجی دارند. محققان بر این باورند که سالها زندگی در کنار خفاشها باعث شده تا رنگ پوست این موجودات تغییر کند و شباهت به فرآیند تغییر رنگ پوست کروکودیل توسط شرکتهای تولیدی چرم آن‌ها داشته باشد که بهوسیله مواد شیمیایی این پوستها را برای تبدیل شدن به چرمهایی به رنگ روشن تغییر میدهند.

البته همه تفاوتها رنگ پوست آن‌ها نیست. محققان بر این باور هستند که زندگی زیرزمینی این نوع از کروکودیلها باعث شده آن‌ها طی زمان تغییرات ژنتیکی بدهند و در مسیر تکامل به یک گونه جدید جانوری قرار بگیرند و حتی نسبت به اجداد خود متفاوت باشند. این گونه از تغییرات ژنتیکی نیازمند صدها سال است و به نظر میرسد این گونه مدتها است که از خویشاوندان خارج از غارها دور افتادهاند.

غار ابندا کروکودیل های غارنشین

اولیویه تستا یکی از دانشمندانی که این نوع از تغییرات را مطالعه کرده، میگوید:

این شاید فقط یک بازتولید از یک جمعیت کوچک باشد. شما اگر ۱۰۰ انسان را به مدت ۱۰۰۰ سال در کنار یکدیگر نگه دارید، آن‌ها مجبور به تولید نسل از یکدیگر خواهند شد.

بسیار دشوار است که دلایل زندگی این موجودات در داخل غارها را بیان کنیم. شاید به این دلیل باشد که کروکودیلها علاقه دارند از خفاشها، جیرجیرکها و حتی جلبکهای موجود در غار تغذیه کنند. کروکودیلهای جوانتر معمولا خانه را ترک میکنند و محیطهای اطراف غارها را میپیمایند؛ ولی اگر جثه آن‌ها بزرگ‌تر شد، ترک این گودالها برایشان سختتر میشود و به احبار در همین غارها زندگی و از خفاشهای این مکان تغذیه میکنند و در مسیر آبراههای آنجا مشغول شنا میشوند.

مثایسه کروکودیل های غارنشین و جنگلی

مطالب مرتبط:

    منبع amusing planet

    دیدگاه