خط سریع السیر اصفهان- تهران پس از مشهد پرترددترین و مهمترین خط اقتصادی کشور

تیم  کجارو
جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
خط سریع السیر اصفهان- تهران پس از مشهد پرترددترین و مهمترین خط اقتصادی کشور

پس از خط سریع السیر تهران- مشهد، خط سریع السیر اصفهان- تهران پرترددترین و مهمترین خط اقتصادی کشور است و به همین دلیل تاکیدات زیادی برای اتمام آن وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن کشور گفت:

برنامه استقرار قطار سریع السیر اصفهان به تهران مورد توجه دولت و وزارت خانه بوده و قرارداد آن منعقد شده است؛ زیرسازی مورد نیاز خطوط قطارهای سریع السیر از طریق شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل در حال اجرا است و در فاصله کمی زیر سازی آن به پایان و مراحل روسازی آغاز خواهد شد.

وی در همین رابطه افزود:

استفاده از خطوط پرسرعت نیازمند خطوط جدید متفاوت با خطوط ریلی قبلی است علاوه بر آن نیازمند امکانات بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات هستیم. خطوط پرسرعت اصفهان- تهران پس از خط تهران - مشهد که پرترافیک‌ترین خط زیارتی و گردشگری ایران است، پرترددترین و مهمترین خط ریلی اقتصادی کشور خواهد بود. به همین دلیل توجهات زیادی به آن شده است و اعتبارات آن پیش بینی شده است.

نصرت نظامی با اشاره به خطوط ریلی کشور خاطرنشان کرد:

مقدار خطوط ریلی از جمله اصلی، مانوری و فرعی به ۱۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد که مرزهای شرقی، غربی، شمالی و جنوبی کشور را به هم متصل کرده است. از این نظر نسبت به کشورهای همجوار در وضعیت خوبی قرار داریم اما تلاش بر این است که بهره وری این خطوط را به دو تا سه برابر افزایش دهیم.

منبع قطره

دیدگاه