معنی ضرب المثل فارسی؛ با همه بله، با من هم بله

محمد مهدی حسنی
سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۰
معنی ضرب المثل فارسی؛ با همه بله، با من هم بله

ضرب‌المثل با همه بله با ما هم بله مربوط به یکی از مردان بزرگ کشور ایران بوده است و به فرزندش پند می‌دهد که چگونه با مردم برخورد کند. در خواند این مقاله با کجارو همراه باشید.

تاریخچه ضرب‌المثل با همه بله با من هم بله

حدود ۸۰ سال پیش، مردی زندگی می‌کرد که پست مهمی در دستگاه دولت داشت. وی پسری بسیار باهوش و زرنگ تربیت کرده بود که به‌عنوان معاون در وزارتخانه‌ای کار می‌کرد.

 روزی فرزندش را نزد خود خواند و به او گفت:

پسرم؛ در این جایگاهی که هستی مشکلات بسیاری نزد تو خواهد آمد. با مردم مهربان و خوش‌رفتار باش و تا حدی که می‌توانی مشکلاتشان را حل و فصل کن، اما از قانون تخطی نکن. مردم‌داری بسیار سخت است و طوری زندگی کن که هم خدا و هم مردم از تو راضی باشند.

 بعد به او گفت:

به اشخاصی که به تو مراجعه می‌کنند تنها با گفتن بله، بله به آن‌ها امید بده. این کلمه را اگر به کار ببری هر چقدر هم کارشان زمان ببرد بازهم منتظر خواهند ماند.

 پسر از پدرش به خاطر نصایح ش تشکر کرد و قول داد آن را به کار بندد. مدت‌ها گذشت و به پسر آن مرد از پندهای پدر در راستای پیشرفت و ترقی خود و وزارتخانه استفاده کرد و با به کار بردن لغت بله بله گره از کار مردم باز می‌کرد.

یک روز آن مرد با فرزندش تماس گرفت کاری را برایش انجام دهد. او در حال توضیح دادن بود که پسرش با رعایت احترام و ادب گفت: بله بله سرورم. آن مرد سعی می‌کرد تا پاسخ درست و حسابی از فرزندش دریافت کند، اما او پشت سر هم جواب می‌داد: بله بله، فهمیدم قربان که چه کار باید انجام دهم.  

چند دقیقه‌ی بعد آن مرد بسیار عصبانی شد و با صدای بلند به پسرش گفت:

ای نادان! این شیوه‌ای که به کار می‌بری را خودم به تو آموختم. نکند فراموشش کردی؟!

با همه بله، با ما هم  بله‌

پسرش متوجه شد که نباید با پدرش این‌گونه صحبت می‌کرد، پس از او عذرخواهی کرد. از آن زمان به‌تدریج این لغت به‌صورت ضرب‌المثل در بین مردم کشور ایران رواج پیدا کرد.

برچسب‌ها تاریخی ضرب المثل

دیدگاه