گشایش دبيرخانه دائمی خانه شهرهای اسلامی در كاشان

تیم  کجارو
چهار شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۵
گشایش دبيرخانه دائمی خانه شهرهای اسلامی در كاشان

دبيرخانه دائمی «خانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی» روز دوشنبه با حضور مسئولان اين مجمع در خانه تاريخی آل ياسين (خانه ملل) كاشان گشايش يافت.

رئيس مجمع جهانی شهرهای اسلامی در اين آيين بیان كرد که عنوان دبيرخانه دائمی خانه شهرهای اسلامی، براساس پروتكل سه جانبه ميان مجمع جهانی شهرهای اسلامی (WAIC)، بنياد جهانی رهبران شهری (ICL) و شهرداری كاشان سال گذشته در اجلاس شهرداران با موضوع شكوفايی شهری در دفتر سازمان ملل اجلاس وين امضا و كاشان به عنوان محل استقرار اين دبيرخانه انتخاب شد.

«مسعود نصرتی» افزود که كاشان براساس برخورداری از ويژگی خانه‌های اسلامی تنها برای ايران نيست و در مجمع به دنبال آن هستيم اين ويژگی‌ها را به جهان معرفی كنيم.

وی، وجود ۸۰۰ خانه تاريخی شناسايی‌شده در اين شهرستان را پتانسيلی ارزشمند برای اين شهر برشمرد و تاكيد كرد:

۱۳۰ باب از اين خانه‌ها در برنامه مرمت و برنامه‌ريزی برای احيا قرار دارد.

شهردار كاشان نيز در اين آيين هدف از ايجاد دبيرخانه «خانه» در شهر كاشان را شناسایی و احيای ارزش‌ها و بازخوانی هويت اسلامی در معماری خانه و منظر شهرهای جهان اسلام، استفاده از ظرفيت‌های شهر تاريخی، فرهنگی و مذهبی كاشان برای معرفی در عرصه ملی و جهانی و ارائه‌ی الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی پايدار عنوان كرد.

سيد محمدناظم رضوی افزود که ايجاد شرايطی مناسب برای تبادل تجربه‌ها و دانش علمی، اسلامی و بنيادين به منظور تسريع حركت شهرهای جهان اسلام به سوی توسعه‌ی پايدار با محوريت معماری خانه و مفاهيم بنيادين آن در دين مبين اسلام از ديگر اهداف ايجاد دبيرخانه در كاشان است.

مجمع جهانی شهرهای اسلامی (WAIC) با حمايت برنامه اسكان بشر ملل متحد با هدف ارتقای ارزش‌های مربوط به توسعه‌ی پايدار و كيفيت زيست، ارتقای هويت اسلامی و درک ارزش‌های بنيادی تاريخی، ساختاری و كالبدی آن در سال ۱۳۹۲ شكل گرفت.

ايجاد انجمنی برای تبادل رويكردهای مربوط به شهرهای اسلامی پايدار از نقطه‌نظر فن‌آوری، علمی، مديريتی، فرهنگی و معنوی، ايجاد زمينه‌هايی برای آموزش پژوهش محور و بررسی ماهيت تكاملی شهرهای اسلامی از ديگر اهداف ايجاد اين مجمع بود.

۳۵۰ شهر از ۵۸ كشور، عضو اين مجمع هستند.

منبع ایرنا
برچسب‌ها تاریخی

دیدگاه  

    تبلیغات