معرفی پیتزای ایتالیا به عنوان میراث جهانی به یونسکو

تیم  کجارو
جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۰۰
معرفی پیتزای ایتالیا به عنوان میراث جهانی به یونسکو

ایتالیا هنر پخت پیتزای خود به نام «ناپل» را به عنوان میراث جهانی بشریت به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل «یونسکو» معرفی کرد.

 از آنجا که پیتزای «ناپلی» معرف ایتالیا در سراسر جهان است کمیته ملی یونسکوی ایتالیا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با حمایت وزارتخانه‌های خارجه، دانشگاه‌ها، محیط زیست و اقتصاد، هنر پخت پیتزای ناپلی را به عنوان تنها کاندیدای این کشور در فهرست میراث جهانی بشریت یونسکو انتخاب کرده است.

مذاکرات طولانی و پیچیده ۲۰۰ کشور جهان در این خصوص آغاز خواهد شد.

تاکنون در فهرست یونسکو از هیچ نوع سنت غذایی به عنوان میراث جهانی بشریت ثبت نشده است و با کاندیدا شدن پیتزا احتمال دارد که این مانع نیز برداشته شود.

هشتگ‌های مربوط به کاندیدا شدن پیتزای ناپل از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و تاکنون ۸۵۰ هزار امضا از سراسر جهان جمع‌آوری شده است.

منبع:ایرنا

دیدگاه