عروسک بازبازک لیلی و موسیقی علوانیه خوزستان ثبت ملی می‌شود

تیم  کجارو
چهار شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
عروسک بازبازک لیلی و موسیقی علوانیه خوزستان ثبت ملی می‌شود
در کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس «سبک موسیقی علوانیه» و «عروسک بازبازک لیلی» از خوزستان واجد شرایط ثبت شناخته شده و در فهرست میراث ملی قرار گرفتند.
در کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس مقرر شد «سبک موسیقی علوانیه» خوزستان برای ثبت چند ملیتی با مشارکت کشورهای دیگر پیشنهاد شود. ثبت چند ملیتی میراث فرهنگی ناملموس به عناصر میراث ناملموسی اشاره دارد که در ۲ یا چند کشور با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی جریان داشته باشد. کمیته تخصصی ثبت میراث فرهنگی ناملموس روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴ برگزار شد و در این کمیته ۱۹ اثر در فهرست معرفی آثار قرار گرفتند. "علوانیه" نام یکی از سبک یا الحان موسیقی عربی خوزستان است. نام این سبک برگرفته از نام سراینده آن "علوان الشویع" است که در نوازندگی این سبک تخصص داشت. "علوانیه" یکی از میراث‌های معنوی عرب‌های ایران به شمار می‌آید. منبع: ایسنا

برچسب‌ها موسیقی ثبت ملی

دیدگاه