همکاری ایران و آلمان در زمینه باستان شناسی

همکاری ایران و آلمان در زمینه باستان شناسی

ساحره چمنی
| سه شنبه, ۶ مرداد ۹۴ ساعت ۱۸:۰۰
بر اساس یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آلمان که به امضای رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و رییس موسسه باستان شناسی آلمان رسید، این دو کشور در زمینه باستان شناسی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
یادداشت تفاهم میان ایران و آلمان که به امضای سید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و فردریک ماریا فلس رییس موسسه باستان شناسی آلمان رسید، دارای ۵ سال اعتبار است و به صورت خودکار برای ۵ سال دیگر تمدید خواهد شد. براساس این یادداشت تفاهم دو طرف در حوزه‌های مرتبط با پژوهش و انتشار اطلاعات شامل باستان شناسی، مردم شناسی، پژوهش‌های ژئوفیزیکی، فنون سال‌یابی آثار باستانی، مطالعه مواد فرهنگی و نمونه‌ها، تحلیل علمی و سایر پژوهش‌های میان رشته‌ای مرتبط با مطالعات میراث فرهنگی همکاری می‌کنند. بر اساس بند یک این یادداشت تفاهم دو طرف در تقویت حوزه‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه در حوزه پژوهش در زمینه‌های باستان شناسی، شناخت مواد، حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، یادمان‌ها ومحوطه‌های باستان شناسی و مدیریت محوطه به یکدیگر کمک خواهند کرد. انجام طرح‌های میدانی باستان شناسی شامل بررسی، گمانه زنی، کاوش، تجزیه و تحلیل مواد، چگونگی حفاظت و مرمت مواد بقایای آلی و غیرآلی و حفاظت از میراث باستان شناسی (در حین و پس از کاوش) حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، مدیریت یادمان‌ها و محوطه‌ها با حضور اعضای گروه نظارتی از زمینه‌های دیگر همکاری ایران و آلمان خواهد بود. دو طرف همچنین در طول ۵ سال آینده درباره مطالعات و کاوش‌هایی در مورد مناطق و اموال در ایران، آلمان و سایر طرح‌های پژوهشی باستان شناسی در سایر کشورها که به وسیله کارگروه نظارتی مشخص می‌شود همکاری خواهند کرد. براساس این تفاهم‌نامه موسسه باستان شناسی آلمان متعهد می‌شود تا حضور پژوهشگران و باستان شناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را در برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های آلمان تسهیل کند. در بخش دیگری از این یادداشت تفاهم تاکید شده که دو طرف در مطالعات باستان شناسی و زیست محیطی مرتبط با باستان شناسی در مناطقی از ایران، آلمان و یا سایر کشورها که توسط کارگروه نظارتی مشخص شود همکاری خواهند کرد. این تفاهم نامه تاکید می کند: موسسه باستان شناسی آلمان متعهد است تا براساس مقررات هیچ یک از اموال فرهنگی مکشوفه از کارهای میدانی باستان شناسی در جمهوری اسلامی ایران را از کشور خارج نکند. این موسسه تلاش خواهد کرد تا شرایط لازم برای تجزیه و تحلیل مواد آلی و غیرآلی و یافته های معدنی مکشوفه از پژوهش ها و کارهای میدانی باستان شناسی مشترک را در ایران فراهم کند. در تفاهم نامه مورد اشاره همچنین آمده است:
در موارد استثنایی و به تشخیص پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امکان خروج نمونه ها مطالعاتی برای تجزیه و تحلیل در آلمان فراهم می شود و در همین حال پژوهشگاه می تواند بر حسب نوع نمونه ها استرداد آنها به ایران را درخواست کند و موسسه متعهد به استرداد آنها است.
در بند دیگری از این یادداشت تفاهم آمده است:
گزارش های مربوط به کار میدانی و سایر تحقیقات با همکاری نزدیک میان پژوهشگران دو طرف آماده می شود و به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.
گزارش نتایج علمی مربوط به طرح‌های مشترک پژوهشی، ترجیحا ابتدا در ایران و به زبان فارسی چاپ می‌شود. در همین حال دو طرف از حقوق مالکیت فکری یکسان نسبت به نتایج علمی طرح‌های مشترک برخوردار هستند. بر اساس بند دیگر این تفاهم نامه در صورت ایراد هرگونه خسارت به ساختارها و اشیای باستان شناسی موضوع این یادداشت تفاهم توسط هر یک از اعضای هیات اعزامی موسسه باستان شناسی آلمان، این موسسه خسارات وارده را جبران خواهد کرد. منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها باستان شناسی

دیدگاه  

    تبلیغات