کشف سربازخانه دوره ساسانی در حصار دیوار گرگان

کشف سربازخانه دوره ساسانی در حصار دیوار گرگان

تیم  کجارو
| دوشنبه, ۱۶ آذر ۹۴ ساعت ۱۱:۰۰
بقایای سربازخانه دوره ساسانی با ابعاد بیش از ۱۶ متر مربع در کاوش قلعه شماره ۲ دیوار بزرگ گرگان کشف شد.
جبرئیل نوکنده سرپرست هیات باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان گفت:
در هفتمین فصل کاوش تمرکز بر روی قلعه شماره ۲ دیوار با هدف شناسایی ساختار معماری پادگان قرار داشت. بعد از بررسی دقیق باستان شناسی در نقشه ژئوفیزیک آنومالی‌ها نشانی از اتاق ها و برج ها دیده شد.
نوکنده با اشاره به اینکه مصالح این بنا از خشت به ابعاد ۴۰ در ۴۰ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با ملات گل و ارتفاع دیوار در وضع موجود کمتر از ۶۰ سانتیمتر است گفت:
آشپزخانه در کنار اتاق خواب شناسایی شد که در آن بیش از ۱۰ خمره بزرگ ذخیره آذوقه با درپوش وبه ارتفاع بیش از یک متر کشف شد.
این باستان شناس با اشاره به نمونه برداری از محتویات درون خمره‌ها افزود:
با مطالعات آزمایشگاهی می توان تشخیص داد که چه موادی در خمره نگهداری می‌شده است که البته مشابه چنین خمره های از نظر شکل پیشتر در ترنگ تپه گرگان کشف شده بود.  طول دیوار بزرگ گرگان نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر است که به احتمال زیاد دارای ۴۰ قلعه بوده است. این قلعه‌ها محل استقرار نظامیان لشکر ساسانی بوده است. مجوز هفتمین فصل کاوش دیوار بزرگ گرگان توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.
منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاه  

    تبلیغات