ضرورت توجه به گردشگری زمستانه در استان فارس

تیم  کجارو
سه شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰
ضرورت توجه به گردشگری زمستانه در استان فارس
مؤيد محسنی نژاد، معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی فارس بر ضرورت توجه به گردشگری زمستانه در این استان تاکید کرد.

محسنی نژاد با بیان اینکه رونق گردشگری زمستانه در فارس نيازمند فراهم شدن زيرساخت‌های لازم و آ‌موزش جوامع  محلی است، اظهار داشت:

در فصل زمستان گردشگری درون استانی رونق بيشتری دارد، با توجه به اينكه فارس استان چهار‌فصل است اما كمبود زيرساخت‌های لازم و مناسب، موجب شده در تمامی فصول شاهد حضور گردشگران در اين استان نباشيم.

معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی فارس  افزود:

دومين پيست بزرگ اسكی كشور در نزديكی شيراز قرار دارد و دارای زيرساخت‌های مناسبی اعم از بازی و سرگرمی و اقامت و پذيرايی است، اما تاكنون از اين فرصت استفاده نشده و جای تأمل دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر امكانات لازم در اين زمينه فراهم شود گردشگری زمستانه در فارس نيز توسعه می‌يابد، بیان کرد:

اقامت بوم‌گردی يكی از راهكارهای مناسبی است كه به توسعه گردشگری ماندگار مسافران در فارس كمك می‌كند.

معاون گردشگري فارس افزود:

اين نوع اقامتگاه‌ها بيشتر در روستاهای هدف گردشگری و با رويكرد ارائه خدمات بيشتر و تسهيلات لازم به گردشگران ايجاد می‌شود.

محسنی نژاد تصریح کرد:‌

چنانچه اين اقامتگاه‌ها فعال شوند، گردشگری در تمامی فصول سال  توسعه می‌يابد و از سويی دیگر، جامعه ميزبان هم از اين توسعه  منتفع می شود.

وی بر لزوم ‌آموزش‌های تخصصی به جامعه مبدأو مقصد سفر تاكيد كرد و اظهار داشت:

اين آموزش‌ها بايد با حفظ فرهنگ بومی و محلی هماهنگ صورت گيرد و خدشه‌ای بر آن وارد نكند و از سويی هم بتواند بر افزايش مدت اقامت گردشگران تاثير بسزايی بگذارد.

معاون اداره كل ميراث فرهنگی فارس افزود:

دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری فارس بايد تورهای جديد با مقاصد متنوع و جديد ايجاد كنند تا توزيع سفر درون استانی به درستی صورت گيرد.

محسنی نژاد با اشاره به اینکه ميراث فرهنگی، سياست گذاری را برعهده دارد، اظهار داشت:

اما مجری چنين برنامه‌هایی (تعريف بسته‌های سفر و ارائه تورهای ارزان‌قيمت و جذاب) بخش خصوصی است.

وی افزود:

در حال حاضر مسيرهای گردشگری مختلفی در سراسر استان وجود دارد كه اين مسيرها با توجه به تعدد و تنوع جاذبه‌های گردشگری و تاريخی هر منطقه، شناسايی شده، اما متاسفانه اكثر تورهای گردشگری استان كه از سوی دفاتر خدمات مسافرتی تعريف و ارائه می‌شوند، به چند مسير تكراری محدودشده‌اند كه جا دارد هرچه سريع‌تر اين دفاتر و تورگردان‌های استان نسبت به افزایشتنوع بسته‌های سفر اقدام نمايند.

وی با اشاره به توزيع سفر درون استانی اذعان کرد:

با توجه به تعدد وتنوع جاذبه‌های تاريخی و گردشگری و حتی شرايط آب و هوايی فارس، بسته‌های سفر در مسيرهای مختلف درون استانی و شهرستان‌ها باید متناسب با فصول مختلف سال طراحی و ارائه شوند.

معاون اداره كل ميراث فرهنگي فارس تصریح کرد:

چنانچه تعطيلی پنجشنبه‌ها در دستور كار قرار گيرد و تعطيلات آخر هفته به دو روز ارتقا يابد، به طور حتم گردشگری در استان رونق بيشتری می‌گيرد و سفرهای يك روزه و دوروزه در استان افزایش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاه  

    تبلیغات