جلوگیری از ساخت و ساز در گورستان تاریخی گشت

جلوگیری از ساخت و ساز در گورستان تاریخی گشت

تیم  کجارو
| جمعه, ۱۷ مهر ۹۴ ساعت ۱۰:۴۴
طرح تعیین عرصه و پیشنهاد حریم گورستان تاریخی «گشت» با هدف جلوگیری از گسترش ساخت و سازها در حاشیه آن و کاهش عوامل آسیب رسان انجام گرفت.
جواد سلمانزاده، سرپرست هیأت تعیین عرصه و پیشنهاد حریم گورستان" گشت" گفت:
هدف اولیه در طرح های تعیین عرصه و حریم مشخص کردن عرصه و حرایم محوطه در پیوند با شاخصه های محیطی و عوامل آسیب رسان است که در این طرح برای جلوگیری از آسیب بیشتر به محوطه پیشنهادهایی مطرح شده است .
به گفته این باستان شناس، با گسترش ساخت و سازها در حاشیه شهر گشت‌، گورستان تاریخی این شهر نیز در امان نمانده و در ضلع غربی آن بخش عمده‌ای از عرصه تسطیح و در آن ساخت و ساز صورت گرفته است . وی با اشاره به اینکه در شمال شرق گورستان نیز پیشروی ساخت و سازها بخشی از گورستان را در خود فرو برده است تصریح کرد :
در صورتی که طرح پیش رو با وقفه ای چند ساله صورت می گرفت بعید نبود دیگر آثاری از گورستان "گشت" بر جا نمی ماند.
سلمانزاده با اشاره به آسیب شناسی گورستان" گشت" ، عوارض طبیعی وانسانی را باعث وارد آمدن صدمات زیادی به این محوطه تاریخی دانست. این باستان شناس، ساخت جاده دسترسی در محل‌، ساخت ساختمان بتنی در مرکز گورستان، کانال لوله آب‌، وجود کپر عشایر، ساخت و سازهای مسکونی، باغ‌های کشاورزی و ... را از تهدیدهای انسانی این منطقه عنوان کرد و افزود:
با توجه به جنس زمین و گورستان سنگی محوطه، از ابتدا این پیش فرض وجود داشت که گمانه زنی در بیرون عرصه محوطه منجر به یافتن لایه فرهنگی، آثار منقول و غیر منقول نخواهد شد .
وی با اشاره به یافته های فرهنگی دراین گورستان تصریح کرد:
سفالها به دست آمده از سطح محوطه از لحاظ رنگ و خمیره و پوشش به ۴گروه تقسیم می شوند که عبارتند از سفال قرمز با پوشش گلی قرمز تا آجری، سفال قرمز با پوشش گلی نخودی، سفال خاکستری با پوشش گلی خاکستری تا قرمز و سفال خاکستری با پوشش گلی خاکستری از دوره اشکانی تا امروز.
تمرکز گورها بیشتر در بخش شمال، شرق و شمال شرقی گورستان دیده می شود. با توجه به شواهد سطحی و ظاهری دو گونه گور را می توان برای این گورستان تعریف کرد که در پیوند با ریخت ظاهری و نواحی قرار گیری از یکدیگر متمایز هستند. گورستان گشت در استان سیستان و بلوچستان و در ۶۰کیلومتری شمال شهر سراوان در فاصله یک کیلومتری جنوب شرق شهر گشت بر روی مخروطه افکنه واقع شده است. وسعت گورستان گشت ۲۰۰ هکتار است و به همین نحو پراکندگی گورها در نواحی مختلف آن متفاوت است. بخش اعظم گورهای گورستان به سودای یافتن گنج باز شده و در کنار برخی از گورها قطعات شکسته ظروف حکایت از شکستن آنها پس از خارج شدن از گور دارد. منبع: هنر نیوز

برچسب‌ها تاریخی گورستان

دیدگاه  

    تبلیغات