امید جعفری

امید جعفری

سطح 1
از فروردین 1397 مرد

عاشق سفر و تحلیل آنچه که بر سر من خواهد آمد یکی از علایق من است هرچند همه برنامه ریزی را دوست دارند ولی من کوله به پشت ، سفر کردن را دوست دارم برویم تا چه شود! کویر، دریا ، کوه، بیابان! هرچه هست زیبا است، ذات سفر همین است، زیبایی خفته در گوشه ای، زیر سنگی ، کنار خاری، روی درختی، سردی اب دریا!


0 عکس 1 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری مسافر صرفه جو در جستجوی هیجان (ماجراجو) دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها