محمد فتاحی

محمد فتاحی

سطح 1
از مهر 1399 25 ساله | مرد

با کلمه‌ها دنیا رو سر می‌کنم و با نوشتن خستگیمو در می‌کنم


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
تاریخی

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح