محمد اخلاقی

محمد اخلاقی

سطح 1
از مرداد 1394 | مشهد مرد

0 عکس 0 رای مفید
3 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم دوستدار طبیعت دوستدار ساحل دریا مسافر صرفه جو به دنبال سکوت و آرامش در جستجوی هیجان (ماجراجو) در جستجوی شهر دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها