مائده معیری

مائده معیری

سطح 1
از آبان 1396 زن

باستان شناسی خواندم. در رشته موزه داری کارشناسی ام را ادامه دادم و ارشدم را در رشته ایران شناسی گرفتم. گرایشم فرهنگ و اداب و رسوم است و عاشق سفر و گردشگری هستم.


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری دوستدار طبیعت در جستجوی هیجان (ماجراجو) شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2