عضو تحریریه
فاطمه رشیدی

فاطمه رشیدی

استان تهران، تهران
درباره من:
کارشناس موزه داری عکاس هنری و مستند و آزاد پژوهشگر
کمپانی های مورد علاقه:
عاشق هنر و معماری
دوستدار طبیعت
تاریخی
گیاه خوار