فاطمه رشیدی

فاطمه رشیدی

سطح 1
از آبان 1396 | تهران زن

کارشناس موزه عکاس هنری


0 عکس 1 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری گیاه خوار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها