الناز فرخی

الناز فرخی

سطح 1
از بهمن 1394 | تهران زن

0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری دوستدار ساحل دریا در جستجوی هیجان (ماجراجو) در جستجوی شهر

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2