بهروز سلیم پور

بهروز سلیم پور

سطح 1
از خرداد 1401 21 ساله | مرد

علاقه مند به جمع، طبیعت و سفر.


0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
دوستدار طبیعت تاریخی دوستدار ساحل دریا

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح