تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

افراد زير ۱۸ سال: در صورت سفر به تنهائي يا همراه يكي از والدين ارائه (شناسنامه و رضايت نامه محضري از سوي والدين/والد سرپرست الزاميست.) يك نسخه كپي از پاسپورت هاي والدين الزاميست. اصل گذرنامه امضا شده حتماً با ۶ ماه اعتبار با دو صفحه خالي فرم مشخصات مسافر سه قطعه عكس۴*۳ (حتماً رنگي با زمينه كاملاً سفيد ، جديدو از يك نوع و براي تمامي افراد حتي نوزادان نيز عكس الزامي است ). اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه براي تمامي مسافران. مدارك مالي(گواهي موجودي بانكي و تمكن مالي) مدارك ملكي(فقط يك ملك كافي است) مدارك شغلي(درصورت گواهي شغلي ،ليست بيمه شغلي و فيش حقوقي الزاميست) دانشجويان و محصلين فقط گواهي تحصيلي معتبر با مهر و امضا مدير موسسه حكم بازنشستگي و حساب بانكي براي بازنشستگان . *** هزينه دارالترجمه " به عهده " مسافرين تور " مي باشد . ***

قوانین و ملزومات:

نرخ کودک زیر دو سال ۳۸۵.۰۰۰ تومان است.

اطلاعات آژانس

 • place خیابان شریعتی، نرسیده به پل رومی، پلاک ۱۷۵۸
 • phone 02124525
 • email tours@ghoghnos.net
 • public www.ghoghnos.ir
call
قیمت و زمان های اجرا

تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

اطلاعات آژانس

 • place خیابان شریعتی، نرسیده به پل رومی، پلاک ۱۷۵۸
 • phone 02124525
 • email tours@ghoghnos.net
 • public www.ghoghnos.ir
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • روز 1 ، زوریخ
  ۴ شب زوریخ: کشور سوییس به دریا متصل نیست اما دریاچه های بسیاری دارد که معروف ترین آن دریاچه ی زیبای زوریخ است. - بازدید از کلیسای سنت پیرت (church s’Peter. St) یکی از چهار کلیساهای اصلی زوریخ است که در نزدیکی سه کلیسای دیگر به نام های Grossmünster Fraumünster و Predigerkirche واقع شده است. و بازدید از کلیسای Fraumuenster - بازدید از موزه ی فیفا (Museum Football World FIFA) فدراسیون جهانی فوتبال: این موزه در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۶ بازگشایی شده است
 • روز 2 ، زوریخ
  ۴ شب پاریس: گشت عبوری در شهر پــاريس شامل خیابان شانزه الیزه - ساختامن اپرا، میدان کنکورد و میدان اتوال. گــردش در شهر پــاريس و بازديد عبوری از برج ايفل (Tower Eiffel) و ساختمان اپرای پاریس (Garnier House Opera) بـرج ایفـل برجـی فلـزی در میـدان شـان دو مـارس و در کنـار رود سـن واقـع شـده اسـت. بـرج ایفـل کـه امـروزه بـه عنـوان نماد فرانسـه شـناخته میشـود، یکـی از شناخته شـده ترین و پربازدیدتریـن بناهـا در جهـان اسـت. سـاخت بـرج ایفـل در سـال ۱۸۸۷ آغـاز و در ۳۱ مـارس ۱۸۸۹ بـه پایـان رسـید. در آغـاز بـرج ایفـل بـرای نمایشگاه جهانـی و بـه مناسـبت صدمیـن سـالگرد انقلاب فرانسـه سـاخته شـد ولـی پـس از سـاخت، ایـن بنـا مـورد قبـول همـگان واقـع نشـد و ۳۰۰ نفـر کـه در بیـن آنهـا میتـوان از امیـل زوال، گـی دو موپاسـان، شـارل گارنیـه و هـم چنیـن الکسـاندر دومـا نویسـنده شـهیر فرانسـوی نـام بـرد، بـه سـاخت آن شـدیداً اعـراض کردنـد. سـاخت بـرج ایفـل دو سـال و دو مـاه طـول کشـید. ۸۵۰ نفـر در سـاخت آن کار کردهانـد. ایـن بـرج از ۱۸ هـزار و ۳۸ قطعـه سـاخته شـده اسـت و بـرای اتصـال آنهـا از ۲ و نیـم میلیـون پیـچ مهـره و میـخ پـرچ اسـتفاده شـده اسـت. ارتفـاع بـرج ۳۲۴ مـتر اسـت کـه در زمـان خـود مرتفعتریـن بـرج جهـان بـوده و وزن آن بیـش از ۱۰ هـزار تـن اسـت کـه ۷ هـزار و ۳۰۰ تـن آن فـوالد اسـت. نـام بـرج ایفـل از نـام سـازندهاش گوسـتاو ایفـل گرفتـه شـده اسـت.
 • روز 3 ، زوریخ

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 4 ، زوریخ

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 5 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 6 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 7 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 8 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 9 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 16 روز و 15 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش