تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب) - کجارو

تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب)

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

افراد زير ۱۸ سال: در صورت سفر به تنهائي يا همراه يكي از والدين ارائه (شناسنامه و رضايت نامه محضري از سوي والدين/والد سرپرست الزاميست.) يك نسخه كپي از پاسپورت هاي والدين الزاميست. اصل گذرنامه امضا شده حتماً با ۶ ماه اعتبار با دو صفحه خالي فرم مشخصات مسافر سه قطعه عكس۴*۳ (حتماً رنگي با زمينه كاملاً سفيد ، جديدو از يك نوع و براي تمامي افراد حتي نوزادان نيز عكس الزامي است ). اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه براي تمامي مسافران. مدارك مالي(گواهي موجودي بانكي و تمكن مالي) مدارك ملكي(فقط يك ملك كافي است) مدارك شغلي(درصورت گواهي شغلي ،ليست بيمه شغلي و فيش حقوقي الزاميست) دانشجويان و محصلين فقط گواهي تحصيلي معتبر با مهر و امضا مدير موسسه حكم بازنشستگي و حساب بانكي براي بازنشستگان . *** هزينه دارالترجمه " به عهده " مسافرين تور " مي باشد . ***

قوانین و ملزومات:

نرخ کودک زیر دو سال ۳۸۵.۰۰۰ تومان است.

اطلاعات آژانس

 • place خیابان شریعتی، نرسیده به پل رومی، پلاک ۱۷۵۸
 • phone 02122644607
 • email info@ghoghnos.net
 • public www.ghoghnos.ir
call

تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور سوئیس - فرانسه ترکیش ایرلاین - ققنوس (۸ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1397 تا خرداد 1397

اطلاعات آژانس

 • place خیابان شریعتی، نرسیده به پل رومی، پلاک ۱۷۵۸
 • phone 02122644607
 • email info@ghoghnos.net
 • public www.ghoghnos.ir
call
 • روز 1 ، زوریخ
  ۴ شب زوریخ: کشور سوییس به دریا متصل نیست اما دریاچه های بسیاری دارد که معروف ترین آن دریاچه ی زیبای زوریخ است. - بازدید از کلیسای سنت پیرت (church s’Peter. St) یکی از چهار کلیساهای اصلی زوریخ است که در نزدیکی سه کلیسای دیگر به نام های Grossmünster Fraumünster و Predigerkirche واقع شده است. و بازدید از کلیسای Fraumuenster - بازدید از موزه ی فیفا (Museum Football World FIFA) فدراسیون جهانی فوتبال: این موزه در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۶ بازگشایی شده است
 • روز 2 ، زوریخ
  ۴ شب پاریس: گشت عبوری در شهر پــاريس شامل خیابان شانزه الیزه - ساختامن اپرا، میدان کنکورد و میدان اتوال. گــردش در شهر پــاريس و بازديد عبوری از برج ايفل (Tower Eiffel) و ساختمان اپرای پاریس (Garnier House Opera) بـرج ایفـل برجـی فلـزی در میـدان شـان دو مـارس و در کنـار رود سـن واقـع شـده اسـت. بـرج ایفـل کـه امـروزه بـه عنـوان نماد فرانسـه شـناخته میشـود، یکـی از شناخته شـده ترین و پربازدیدتریـن بناهـا در جهـان اسـت. سـاخت بـرج ایفـل در سـال ۱۸۸۷ آغـاز و در ۳۱ مـارس ۱۸۸۹ بـه پایـان رسـید. در آغـاز بـرج ایفـل بـرای نمایشگاه جهانـی و بـه مناسـبت صدمیـن سـالگرد انقلاب فرانسـه سـاخته شـد ولـی پـس از سـاخت، ایـن بنـا مـورد قبـول همـگان واقـع نشـد و ۳۰۰ نفـر کـه در بیـن آنهـا میتـوان از امیـل زوال، گـی دو موپاسـان، شـارل گارنیـه و هـم چنیـن الکسـاندر دومـا نویسـنده شـهیر فرانسـوی نـام بـرد، بـه سـاخت آن شـدیداً اعـراض کردنـد. سـاخت بـرج ایفـل دو سـال و دو مـاه طـول کشـید. ۸۵۰ نفـر در سـاخت آن کار کردهانـد. ایـن بـرج از ۱۸ هـزار و ۳۸ قطعـه سـاخته شـده اسـت و بـرای اتصـال آنهـا از ۲ و نیـم میلیـون پیـچ مهـره و میـخ پـرچ اسـتفاده شـده اسـت. ارتفـاع بـرج ۳۲۴ مـتر اسـت کـه در زمـان خـود مرتفعتریـن بـرج جهـان بـوده و وزن آن بیـش از ۱۰ هـزار تـن اسـت کـه ۷ هـزار و ۳۰۰ تـن آن فـوالد اسـت. نـام بـرج ایفـل از نـام سـازندهاش گوسـتاو ایفـل گرفتـه شـده اسـت.
 • روز 3 ، زوریخ

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 4 ، زوریخ

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 5 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 6 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 7 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • روز 8 ، پاریس

  برنامه ای برای این روز وجود ندارد

 • فروردین
 • اردیبهشت
 • خرداد
 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • دی
 • بهمن
 • اسفند
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1397/03/09 Zurich Marriott Hotel Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe BB 29,950,000ریال + 3,090یورو 29,950,000ریال + 6,000یورو 29,950,000ریال + 2,165یورو

روش سفر: هوایی

مدت: 9 روز و 8 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 13 روز و 12 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش