تور تور آسیا تور ارمنستان
اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 5 شب

از 7,520,000 تومان
28 اسفند تا 9 فروردین
ایر آرمنیا
5 شب
سفر به کام ایرانیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-87700120

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
ایر آرمنیا
ایروان
5 شب
ایروان
تهران
ایر آرمنیا

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 اسفند 99
29 اسفند 99
30 اسفند 99
1 فروردین 00
2 فروردین 00
3 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,580,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,520,000 تومان 8,570,000 تومان 6,855,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,520,000 تومان
 • 8,570,000 تومان
 • 6,855,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,520,000 تومان
 • یک تخته 8,570,000 تومان
 • کودک با تخت 6,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,915,000 تومان 8,580,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,915,000 تومان
 • 8,580,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,915,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,915,000 تومان
 • یک تخته 8,580,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,700,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,700,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 11,095,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 11,095,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 11,095,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,845,000 تومان 11,625,000 تومان 7,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,845,000 تومان
 • 11,625,000 تومان
 • 7,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
8,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,845,000 تومان
 • یک تخته 11,625,000 تومان
 • کودک با تخت 7,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,025,000 تومان 8,445,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,025,000 تومان
 • 8,445,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,025,000 تومان
 • کودک با تخت 8,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,770,000 تومان 12,420,000 تومان 6,590,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,770,000 تومان
 • 12,420,000 تومان
 • 6,590,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
9,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,770,000 تومان
 • یک تخته 12,420,000 تومان
 • کودک با تخت 6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,435,000 تومان 13,215,000 تومان 7,915,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,435,000 تومان
 • 13,215,000 تومان
 • 7,915,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,435,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,435,000 تومان
 • یک تخته 13,215,000 تومان
 • کودک با تخت 7,915,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Hotel National
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,700,000 تومان 14,275,000 تومان 7,520,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,700,000 تومان
 • 14,275,000 تومان
 • 7,520,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
10,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,700,000 تومان
 • یک تخته 14,275,000 تومان
 • کودک با تخت 7,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,757,000 تومان 15,600,000 تومان 10,035,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,757,000 تومان
 • 15,600,000 تومان
 • 10,035,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
11,757,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,757,000 تومان
 • یک تخته 15,600,000 تومان
 • کودک با تخت 10,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,220,000 تومان 16,445,000 تومان 8,120,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,220,000 تومان
 • 16,445,000 تومان
 • 8,120,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,220,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,220,000 تومان
 • یک تخته 16,445,000 تومان
 • کودک با تخت 8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
Grand Hotel Yerevan - Formerly Golden Tulip Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,895,000 تومان 16,985,000 تومان 7,985,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,895,000 تومان
 • 16,985,000 تومان
 • 7,985,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
12,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,895,000 تومان
 • یک تخته 16,985,000 تومان
 • کودک با تخت 7,985,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • * هتل ها گارانتی و پروازها چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد.
 • * ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
 • * همراه داشتن فتوکپی شناسنامه جهت صدور بلیت و کارت ملی هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است
 • * در ساعات غیر اداری با شماره 09911646001 تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران