تور تور ترکیه
اشتراک گذاری

تور ترکیه - کوش آداسی 6 شب

از 13,070,000 تومان
29 اسفند تا 8 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
سفر به کام ایرانیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-87700120

برنامه سفر

تهران
تهران
کوش آداسی
سان اکسپرس
کوش آداسی
6 شب
کوش آداسی
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 99
30 اسفند 99
1 فروردین 00
6 فروردین 00
7 فروردین 00
8 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Asena Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,070,000 تومان 14,280,000 تومان 11,860,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,070,000 تومان
 • 14,280,000 تومان
 • 11,860,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
13,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,070,000 تومان
 • یک تخته 14,280,000 تومان
 • کودک با تخت 11,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Charisma De Luxe Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,110,000 تومان 16,180,000 تومان 12,380,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,110,000 تومان
 • 16,180,000 تومان
 • 12,380,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,110,000 تومان
 • یک تخته 16,180,000 تومان
 • کودک با تخت 12,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Ilayda Avantgarde Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,280,000 تومان 16,460,000 تومان 12,460,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,280,000 تومان
 • 16,460,000 تومان
 • 12,460,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
14,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,280,000 تومان
 • یک تخته 16,460,000 تومان
 • کودک با تخت 12,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Korumar Hotel Deluxe
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,360,000 تومان 19,780,000 تومان 13,500,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,360,000 تومان
 • 19,780,000 تومان
 • 13,500,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
16,360,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,360,000 تومان
 • یک تخته 19,780,000 تومان
 • کودک با تخت 13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن
Hotel DoubleTree by Hilton Kusadasi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,600,000 تومان 23,380,000 تومان 14,620,000 تومان 8,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,600,000 تومان
 • 23,380,000 تومان
 • 14,620,000 تومان
 • 8,990,000 تومان
18,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,600,000 تومان
 • یک تخته 23,380,000 تومان
 • کودک با تخت 14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,990,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی (زیر60سال).
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد .
 • هنگام ثبت نام دریافت 50 % مبلغ الزامی است.
 • نرخ کودک 2 تا 6 سال 11/990/000و کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.<br>تست رایگان PCR

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است. تست رایگان PCR

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران