تور تور ترکیه
اشتراک گذاری

تور ترکیه - ازمیر 6 شب

از 14,000,000 تومان
29 اسفند تا 8 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
سفر به کام ایرانیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-87700120

برنامه سفر

تهران
تهران
ازمیر
سان اکسپرس
ازمیر
6 شب
ازمیر
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 99
30 اسفند 99
1 فروردین 00
6 فروردین 00
7 فروردین 00
8 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Zeybek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,560,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,560,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,560,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Life Corner Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Grand Corner Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,000,000 تومان 15,300,000 تومان 12,700,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,000,000 تومان
 • 15,300,000 تومان
 • 12,700,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,000,000 تومان
 • یک تخته 15,300,000 تومان
 • کودک با تخت 12,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Anemon Fuar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,740,000 تومان 16,410,000 تومان 13,070,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,740,000 تومان
 • 16,410,000 تومان
 • 13,070,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
14,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,740,000 تومان
 • یک تخته 16,410,000 تومان
 • کودک با تخت 13,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hotel Kaya Prestige
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,300,000 تومان 18,020,000 تومان 13,350,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,300,000 تومان
 • 18,020,000 تومان
 • 13,350,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,300,000 تومان
 • یک تخته 18,020,000 تومان
 • کودک با تخت 13,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Cankaya
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,670,000 تومان 18,650,000 تومان 13,540,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,670,000 تومان
 • 18,650,000 تومان
 • 13,540,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
15,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,670,000 تومان
 • یک تخته 18,650,000 تومان
 • کودک با تخت 13,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Ramada Plaza Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,040,000 تومان 20,670,000 تومان 13,720,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,040,000 تومان
 • 20,670,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,040,000 تومان
 • یک تخته 20,670,000 تومان
 • کودک با تخت 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Karaca Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,410,000 تومان 18,910,000 تومان 13,910,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,410,000 تومان
 • 18,910,000 تومان
 • 13,910,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,410,000 تومان
 • یک تخته 18,910,000 تومان
 • کودک با تخت 13,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kordon Hotel Pasaport
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,600,000 تومان 20,490,000 تومان 14,000,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,600,000 تومان
 • 20,490,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,600,000 تومان
 • یک تخته 20,490,000 تومان
 • کودک با تخت 14,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Wyndham Grand Izmir Ozdilek
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,100,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,100,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,100,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Movenpick Hotel Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,780,000 تومان 20,010,000 تومان 14,090,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,780,000 تومان
 • 20,010,000 تومان
 • 14,090,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
16,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,780,000 تومان
 • یک تخته 20,010,000 تومان
 • کودک با تخت 14,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Hilton Garden Inn Izmir Bayrakli
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Kaya Izmir Thermal & Convention
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 23,730,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 23,730,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 23,730,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن
Swissotel Grand Efes Izmir
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,450,000 تومان 25,500,000 تومان 14,930,000 تومان 11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,450,000 تومان
 • 25,500,000 تومان
 • 14,930,000 تومان
 • 11,990,000 تومان
18,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,450,000 تومان
 • یک تخته 25,500,000 تومان
 • کودک با تخت 14,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,990,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی (زیر60سال).
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد .
 • هنگام ثبت نام دریافت 50 % مبلغ الزامی است.
 • نرخ کودک 2 تا 6 سال 11/990/000و کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.<br>تست رایگان PCR

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است. تست رایگان PCR

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران