تور تور ترکیه تور استانبول
اشتراک گذاری

تور استانبول 5 شب

از 9,000,000 تومان
26 اسفند تا 12 فروردین
هواپیمایی ماهان
5 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02125712

برنامه سفر

تهران
تهران
استانبول
هواپیمایی ماهان
استانبول
5 شب
استانبول
تهران
هواپیمایی ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

26 اسفند 99
27 اسفند 99
5 فروردین 00
6 فروردین 00
7 فروردین 00
8 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,000,000 تومان 9,790,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,000,000 تومان
 • 9,790,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,000,000 تومان
 • یک تخته 9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Cumbali Plaza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,260,000 تومان 10,440,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,260,000 تومان
 • 10,440,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,260,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,260,000 تومان
 • یک تخته 10,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Emin Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,660,000 تومان 11,100,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,660,000 تومان
 • 11,100,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,660,000 تومان
 • یک تخته 11,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Budo Hotel Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,710,000 تومان 11,180,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,710,000 تومان
 • 11,180,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,710,000 تومان
 • یک تخته 11,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Hill Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,970,000 تومان 10,910,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,970,000 تومان
 • 10,910,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
9,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,970,000 تومان
 • یک تخته 10,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Vizon Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
White Monarch Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,110,000 تومان 11,980,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,110,000 تومان
 • 11,980,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,110,000 تومان
 • یک تخته 11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Black Bird Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
All Seasons Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,380,000 تومان 12,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,380,000 تومان
 • 12,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,380,000 تومان
 • یک تخته 12,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Konak Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,780,000 تومان 13,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,780,000 تومان
 • 13,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
10,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,780,000 تومان
 • یک تخته 13,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Golden Age Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,047,000 تومان 13,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,047,000 تومان
 • 13,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,047,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,047,000 تومان
 • یک تخته 13,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Oztanik Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,180,000 تومان 13,990,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,180,000 تومان
 • 13,990,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,180,000 تومان
 • یک تخته 13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hotel Titanic City Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,248,000 تومان 14,257,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,248,000 تومان
 • 14,257,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,248,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,248,000 تومان
 • یک تخته 14,257,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Taksim Gonen Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان 14,520,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
 • 14,520,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
 • یک تخته 14,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,630,000 تومان 14,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,630,000 تومان
 • 14,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,630,000 تومان
 • یک تخته 14,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Eresin Taxim Premier
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,850,000 تومان 15,320,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,850,000 تومان
 • 15,320,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,850,000 تومان
 • یک تخته 15,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Avantgarde Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,984,000 تومان 15,720,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,984,000 تومان
 • 15,720,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
11,984,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,984,000 تومان
 • یک تخته 15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elite World Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,870,000 تومان 16,995,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,870,000 تومان
 • 16,995,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,870,000 تومان
 • یک تخته 16,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Cevahir Hotel Convention Center
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,938,000 تومان 16,307,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,938,000 تومان
 • 16,307,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
12,938,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,938,000 تومان
 • یک تخته 16,307,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bomonti
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,076,000 تومان 17,680,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,076,000 تومان
 • 17,680,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,076,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,076,000 تومان
 • یک تخته 17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Elysium Styles Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,830,000 تومان 17,820,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,830,000 تومان
 • 17,820,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
13,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,830,000 تومان
 • یک تخته 17,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Hilton Istanbul Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,313,000 تومان 20,157,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,313,000 تومان
 • 20,157,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,313,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,313,000 تومان
 • یک تخته 20,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,795,000 تومان 21,120,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,795,000 تومان
 • 21,120,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
14,795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,795,000 تومان
 • یک تخته 21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Swissotel The Bosphorus Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,445,000 تومان 24,280,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,445,000 تومان
 • 24,280,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,445,000 تومان
 • یک تخته 24,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Park Hyatt Istanbul - Macka Palas
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,857,000 تومان 25,107,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,857,000 تومان
 • 25,107,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
16,857,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,857,000 تومان
 • یک تخته 25,107,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Grand Hyatt Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
18,370,000 تومان 28,270,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 18,370,000 تومان
 • 28,270,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
18,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 18,370,000 تومان
 • یک تخته 28,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Ciragan Palace Kempinski Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
24,695,000 تومان 36,795,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 24,695,000 تومان
 • 36,795,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
24,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 24,695,000 تومان
 • یک تخته 36,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
25,657,000 تومان 40,095,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 25,657,000 تومان
 • 40,095,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
25,657,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 25,657,000 تومان
 • یک تخته 40,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن
Raffles Istanbul
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
28,820,000 تومان 49,032,000 تومان 8,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 28,820,000 تومان
 • 49,032,000 تومان
 • 8,080,000 تومان
28,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 28,820,000 تومان
 • یک تخته 49,032,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,080,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با اعتبار حداقل 7ماه<br>تست pcr منفی با اعتبار 72ساعت تا پرواز

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با اعتبار حداقل 7ماه تست pcr منفی با اعتبار 72ساعت تا پرواز

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران