تور تور آسیا تور ارمنستان
اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 3 شب

از 8,394,000 تومان
23 مهر تا 30 آبان
ماهان
3 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02125712

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
ماهان
ایروان
3 شب
ایروان
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

6 آبان 99
9 آبان 99
13 آبان 99
16 آبان 99
20 آبان 99
23 آبان 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,394,000 تومان 9,228,000 تومان 8,116,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,394,000 تومان
 • 9,228,000 تومان
 • 8,116,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,394,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,394,000 تومان
 • یک تخته 9,228,000 تومان
 • کودک با تخت 8,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,858,000 تومان 9,692,000 تومان 8,765,000 تومان 7,096,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,858,000 تومان
 • 9,692,000 تومان
 • 8,765,000 تومان
 • 7,096,000 تومان
8,858,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,858,000 تومان
 • یک تخته 9,692,000 تومان
 • کودک با تخت 8,765,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,096,000 تومان
بستن
Best Western Congress Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,644,000 تومان 11,203,000 تومان 9,408,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,644,000 تومان
 • 11,203,000 تومان
 • 9,408,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
9,644,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,644,000 تومان
 • یک تخته 11,203,000 تومان
 • کودک با تخت 9,408,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,164,000 تومان 12,337,000 تومان 9,691,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,164,000 تومان
 • 12,337,000 تومان
 • 9,691,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
10,164,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,164,000 تومان
 • یک تخته 12,337,000 تومان
 • کودک با تخت 9,691,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Hyatt Place Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,109,000 تومان 13,849,000 تومان 10,598,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,109,000 تومان
 • 13,849,000 تومان
 • 10,598,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
11,109,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,109,000 تومان
 • یک تخته 13,849,000 تومان
 • کودک با تخت 10,598,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن
Radisson BLU Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
12,187,000 تومان 15,654,000 تومان 11,802,000 تومان 7,372,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 12,187,000 تومان
 • 15,654,000 تومان
 • 11,802,000 تومان
 • 7,372,000 تومان
12,187,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 12,187,000 تومان
 • یک تخته 15,654,000 تومان
 • کودک با تخت 11,802,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,372,000 تومان
بستن
Marriott Armenia Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
14,274,000 تومان 19,803,000 تومان 13,093,000 تومان 7,234,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,274,000 تومان
 • 19,803,000 تومان
 • 13,093,000 تومان
 • 7,234,000 تومان
14,274,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,274,000 تومان
 • یک تخته 19,803,000 تومان
 • کودک با تخت 13,093,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,234,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • سیم کارت

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هزینه تور برای نوزاد ۹۰۰ هزار تومان است<br>پرواز چارتر وهتل ها گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی هزینه تور سوخت میشود<br> گشت شهری نفری ۱۰ دلار همراه با نهار <br>هزینه تست PCR در فرودگاه ایروان ۴۰ دلار میباشد.<br>تور دریاچه سوان و دره گلها نفری ۲۰ دلار همراه با نهار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

هزینه تور برای نوزاد ۹۰۰ هزار تومان است پرواز چارتر وهتل ها گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی هزینه تور سوخت میشود گشت شهری نفری ۱۰ دلار همراه با نهار هزینه تست PCR در فرودگاه ایروان ۴۰ دلار میباشد. تور دریاچه سوان و دره گلها نفری ۲۰ دلار همراه با نهار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران