تور تور ایران تور ماسال
اشتراک گذاری

تور ماسال 1 شب

از 240,000 تومان
4 تیر تا 26 شهریور
1 شب
نائیریکا سفر
nayrikasafar.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02187700889

برنامه سفر

تهران
تهران
ماسال
ماسال
1 شب
ماسال
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 مرداد 99
5 شهریور 99
12 شهریور 99
19 شهریور 99
26 شهریور 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی کلبه چوبی ماسال
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان 240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
 • 240,000 تومان
240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 240,000 تومان
 • یک تخته 240,000 تومان
 • کودک با تخت 240,000 تومان
 • سه تخت 240,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
اتوبوس
 • وسیله نقلیه توریستی ، صبحانه ، بیمه ، راهنما ، گشت
 • اقامت در کلبه چوبی به صورت گروهی
 • گشتها : ساحل و جنگل گیسوم ، آبشار ویسادار ، بام ماسال

مدارک مورد نیاز

اصل مدرک شناسایی ، مبلغ تور

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیرقابل استرداد می باشد<br>گشتها با توجه به شرایط امکان تغییر دارد

مدارک مورد نیاز

اصل مدرک شناسایی ، مبلغ تور

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیرقابل استرداد می باشد گشتها با توجه به شرایط امکان تغییر دارد

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران