اشتراک گذاری

تور مالزی - کوالالامپور 7 شب

از 10,190,000 تومان
28 اسفند تا 8 فروردین
ماهان
7 شب
آوادیس پرواز
avadisparvaz.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02632568176

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
7 شب
کوالالامپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 اسفند 98
29 اسفند 98
1 فروردین 99
2 فروردین 99
3 فروردین 99
4 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن
Pacific Express Hotel Chinatown
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,190,000 تومان
10,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,190,000 تومان
بستن
Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,290,000 تومان
10,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,290,000 تومان
بستن
Arenaa Star Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,490,000 تومان
10,490,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,490,000 تومان
بستن
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,590,000 تومان
10,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,590,000 تومان
بستن
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,990,000 تومان
10,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,990,000 تومان
بستن
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,190,000 تومان
11,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,190,000 تومان
بستن
Vivatel Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,250,000 تومان
11,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,250,000 تومان
بستن
Hotel Royal Kuala Lumpur
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,450,000 تومان
11,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,450,000 تومان
بستن
Sunway Putra Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

قیمت بر اساس پایین ترین نرخ بلیت پروازی میباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد <br>تور چارتر و غیر قابل استرداد است. <br>کنترل پاسپورت جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است. <br>برای سایر هتل ها و تاریخ ها با اوادیس پرواز در تماس باشید

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

قیمت بر اساس پایین ترین نرخ بلیت پروازی میباشد و امکان تغییر قیمت وجود دارد تور چارتر و غیر قابل استرداد است. کنترل پاسپورت جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است. برای سایر هتل ها و تاریخ ها با اوادیس پرواز در تماس باشید

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران