تور یونان هواپیمایی ایژین - عالی گشت آریا (۴ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

مدارک مورد نیاز:

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد داشتن دو صفحه سفید روبروی هم مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود ۶ قطعه عکس۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید، کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد اصل و ترجمه سند مالکیت اصل و ترجمه مدارک شغلی

قوانین و ملزومات:

در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه200 یورو کسر و باقی مستر می شود. ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفرت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند اصل مدارک مسافران تا زمان باز گشت از سفر نزد شرکت عالی گشت می ماند ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ 500/000/000 ریال بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است.

اطلاعات آژانس

 • place سهروردی شمالی، پایین‌تر از میدان پالیزی، روبروی مسجد حجت‌ بن‌ الحسن، پلاک ۶۳۸، طبقه همکف
 • phone 02143635
 • email info@aaligasht.com
 • public www.aaligasht.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور یونان هواپیمایی ایژین - عالی گشت آریا (۴ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور یونان هواپیمایی ایژین - عالی گشت آریا (۴ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

اطلاعات آژانس

 • place سهروردی شمالی، پایین‌تر از میدان پالیزی، روبروی مسجد حجت‌ بن‌ الحسن، پلاک ۶۳۸، طبقه همکف
 • phone 02143635
 • email info@aaligasht.com
 • public www.aaligasht.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش