تور تور گرجستان تور تفلیس
اشتراک گذاری

تور تفلیس 3 شب

منقضی شده
3 شب
فلات پارس گیتی
www.falat-pars.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188511024

برنامه سفر

تهران
تهران
تفلیس
تفلیس
3 شب
تفلیس
تهران

خدمات

هتل
بیمه مسافرتی
اتوبوس
  • 3 شب و 4 روز اقامت همراه با صبحانه

مدارک مورد نیاز

تصویر پاسپورت با حداقل ۶ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

تمامي مدارک چاپ شده به تعداد نفرات و مدارک ھر شخص نزد خودش باشد.<br>ارائه مدارک در موبايل قابل ارائه نیست.(واچر ھتل به تعداد افراد چاپ شده باشد) <br>داشتن بیمه مسافرتي <br>داشتن ھزينه متناسب با تعداد روزھاي اقامت(به ازاي ھر رور اقامت ھر نفر ۶٠ دلار که حتما نزد خود شخص<br>باشد)<br>مسافريني که قبلا از ورود آنھا به کشور گرجستان ممانعت به عمل آمده (حتي در صورت تعويض پاسپورت) در فرودگاه تفلیس از ورود آنھا جلوگیري خواھد شد.<br><br>مسافريني که داراي کارت اقامت و يا مقیم کشور گرجستان ھستند نیازي به موارد فوق ندارند*در صورت ديپورت شدن احتمالي و جلوگیري از ورود مسافر به کشور مقصد ، تمامي ھزينه ھاي مربوطه شامل خريد .بلیط ، غذا ، ھتل ، و ... به عھده ي مسافر است.

مدارک مورد نیاز

تصویر پاسپورت با حداقل ۶ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

تمامي مدارک چاپ شده به تعداد نفرات و مدارک ھر شخص نزد خودش باشد. ارائه مدارک در موبايل قابل ارائه نیست.(واچر ھتل به تعداد افراد چاپ شده باشد) داشتن بیمه مسافرتي داشتن ھزينه متناسب با تعداد روزھاي اقامت(به ازاي ھر رور اقامت ھر نفر ۶٠ دلار که حتما نزد خود شخص باشد) مسافريني که قبلا از ورود آنھا به کشور گرجستان ممانعت به عمل آمده (حتي در صورت تعويض پاسپورت) در فرودگاه تفلیس از ورود آنھا جلوگیري خواھد شد. مسافريني که داراي کارت اقامت و يا مقیم کشور گرجستان ھستند نیازي به موارد فوق ندارند*در صورت ديپورت شدن احتمالي و جلوگیري از ورود مسافر به کشور مقصد ، تمامي ھزينه ھاي مربوطه شامل خريد .بلیط ، غذا ، ھتل ، و ... به عھده ي مسافر است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران