اشتراک گذاری

تور دبی 4 شب

از 4,080,000 تومان
25 اسفند تا 10 فروردین
فلای دبی
4 شب
رادیس پرواز
www.radisparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144944500

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
فلای دبی
دبی
4 شب
دبی
تهران
فلای دبی

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

25 اسفند 98
26 اسفند 98
27 اسفند 98
28 اسفند 98
29 اسفند 98
1 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Sun And Sands Downtown Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,080,000 تومان 5,180,000 تومان 4,070,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,080,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
 • 4,070,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,080,000 تومان
 • یک تخته 5,180,000 تومان
 • کودک با تخت 4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Mayfair Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,280,000 تومان 5,540,000 تومان 4,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,280,000 تومان
 • 5,540,000 تومان
 • 4,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,280,000 تومان
 • یک تخته 5,540,000 تومان
 • کودک با تخت 4,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
OYO 130 Phoenix Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,255,000 تومان 5,555,000 تومان 4,330,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,255,000 تومان
 • 5,555,000 تومان
 • 4,330,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,255,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,255,000 تومان
 • یک تخته 5,555,000 تومان
 • کودک با تخت 4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Grand Central Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,495,000 تومان 6,095,000 تومان 4,570,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,495,000 تومان
 • 6,095,000 تومان
 • 4,570,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
4,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,495,000 تومان
 • یک تخته 6,095,000 تومان
 • کودک با تخت 4,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Samaya Hotel Deira
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,055,000 تومان 7,155,000 تومان 5,130,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,055,000 تومان
 • 7,155,000 تومان
 • 5,130,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,055,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,055,000 تومان
 • یک تخته 7,155,000 تومان
 • کودک با تخت 5,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Carlton Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,395,000 تومان 7,895,000 تومان 5,470,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,395,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
5,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,395,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 5,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن
Swissotel Living Al Ghurair
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,195,000 تومان 9,395,000 تومان 6,270,000 تومان 2,980,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,195,000 تومان
 • 9,395,000 تومان
 • 6,270,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
6,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,195,000 تومان
 • یک تخته 9,395,000 تومان
 • کودک با تخت 6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,980,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار<br>عکس ۴*۳ جدید

قوانین و ملزومات

پرداخت ۵۰ درصد نرخ در هنگام عقد قرارداد ضروری است.<br>بیمه افراد بالای ۶۰ سال جداگانه محاسبه می شود.<br>نرخ کودک زیر ۲ سال .۱.۴۹۰.۰۰۰ هزار تومان است.<br>پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی فلای دبی در نظر گرفته شده و در صورت افزایش نرخ، ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار عکس ۴*۳ جدید

قوانین و ملزومات

پرداخت ۵۰ درصد نرخ در هنگام عقد قرارداد ضروری است. بیمه افراد بالای ۶۰ سال جداگانه محاسبه می شود. نرخ کودک زیر ۲ سال .۱.۴۹۰.۰۰۰ هزار تومان است. پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی فلای دبی در نظر گرفته شده و در صورت افزایش نرخ، ما به التفاوت به پکیج افزوده خواهد شد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران