اشتراک گذاری

تور باتومی 3 شب

از 2,190,000 تومان
8 آذر تا 2 دی
تابان
3 شب
هیپوتریپ
hipotrip.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02172268

برنامه سفر

تهران
تهران
باتومی
تابان
باتومی
3 شب
باتومی
تهران
تابان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

17 آذر 98
20 آذر 98
23 آذر 98
26 آذر 98
29 آذر 98
2 دی 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن
Hotel Orbi Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,190,000 تومان
2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,190,000 تومان
بستن
Euphoria Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
بستن
Sky Tower Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,960,000 تومان
2,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,960,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران