اشتراک گذاری

تور کیش 4 شب

از 995,000 تومان
15 آذر تا 17 آذر
نامشخص
4 شب
آوادیس پرواز
avadisparvaz.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02632568176

برنامه سفر

تهران
تهران
کیش
نامشخص
کیش
4 شب
کیش
تهران
نامشخص

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

17 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 995,000 تومان
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 995,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,089,000 تومان
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,089,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,295,000 تومان
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,295,000 تومان
بستن
هتل آرامیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,295,000 تومان
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,295,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,199,000 تومان
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,199,000 تومان
بستن
هتل بین المللی کیش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,496,000 تومان
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,496,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 995,000 تومان
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 995,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,089,000 تومان
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,089,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,295,000 تومان
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,295,000 تومان
بستن
هتل آرامیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,295,000 تومان
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,295,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,199,000 تومان
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,199,000 تومان
بستن
هتل بین المللی کیش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,496,000 تومان
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,496,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 995,000 تومان
995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 995,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,089,000 تومان
1,089,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,089,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,296,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,296,000 تومان
1,296,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,296,000 تومان
بستن
هتل آرامیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,295,000 تومان
1,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,295,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,199,000 تومان
1,199,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,199,000 تومان
بستن
هتل بین المللی کیش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,395,000 تومان
1,395,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,395,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,496,000 تومان
1,496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,496,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی
 • گشت دور جزیره رایگان
 • ورودی سافاری رایگان
 • سینما 7 بعدی رایگان
 • شهربازی هایلند رایگان

مدارک مورد نیاز

کارت ملی

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد است. امکان افزایش و یا کاهش نرخ وجود دارد . برای سایر تاریخ ها و هتل ها با آژانس در تماس باشید.

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کارت ملی

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد است. امکان افزایش و یا کاهش نرخ وجود دارد . برای سایر تاریخ ها و هتل ها با آژانس در تماس باشید.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران