اشتراک گذاری

تور قشم 3 شب

از 1,000,000 تومان
2 آذر تا 30 آذر
قشم ایر
3 شب
هیپوتریپ
hipotrip.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02172268

برنامه سفر

تهران
تهران
قشم
قشم ایر
قشم
3 شب
قشم
تهران
قشم ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

23 آذر 98
30 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل آرکا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل بهشت
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,000,000 تومان
بستن
هتل ریحان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل آرکا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل بهشت
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,000,000 تومان
بستن
هتل ریحان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل آرکا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل بهشت
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,000,000 تومان
بستن
هتل ریحان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل آرکا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل بهشت
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,000,000 تومان
بستن
هتل ریحان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل آرکا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن
هتل بهشت
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,000,000 تومان
بستن
هتل ریحان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,130,000 تومان
1,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,130,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
 • صبحانه

مدارک مورد نیاز

کارت ملی شناسنامه

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کارت ملی شناسنامه

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران