تور کوالالامپور - لنکاوی 7 شب

از 6,960,000 تومان
22 آذر تا 30 دی
ماهان
7 شب
نوید گشت
navidgasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-22771040

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
4 شب
کوالالامپور
لنکاوی
ماهان
لنکاوی
3 شب
لنکاوی
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

22 آذر 98
24 آذر 98
13 دی 98
15 دی 98
16 دی 98
18 دی 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Pacific Express Hotel Chinatown Bella Vista Express Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,960,000 تومان 7,900,000 تومان 5,960,000 تومان 5,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,960,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
 • 5,960,000 تومان
 • 5,180,000 تومان
6,960,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,960,000 تومان
 • یک تخته 7,900,000 تومان
 • کودک با تخت 5,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,180,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,100,000 تومان 8,290,000 تومان 6,100,000 تومان 5,270,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,100,000 تومان
 • 8,290,000 تومان
 • 6,100,000 تومان
 • 5,270,000 تومان
7,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,100,000 تومان
 • یک تخته 8,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,270,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,190,000 تومان 8,530,000 تومان 6,180,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,190,000 تومان
 • 8,530,000 تومان
 • 6,180,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,190,000 تومان
 • یک تخته 8,530,000 تومان
 • کودک با تخت 6,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,290,000 تومان 8,730,000 تومان 6,280,000 تومان 5,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,290,000 تومان
 • 8,730,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
7,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,290,000 تومان
 • یک تخته 8,730,000 تومان
 • کودک با تخت 6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,350,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Cosmo Hotel favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,340,000 تومان 8,830,000 تومان 6,330,000 تومان 5,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,340,000 تومان
 • 8,830,000 تومان
 • 6,330,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
7,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,340,000 تومان
 • یک تخته 8,830,000 تومان
 • کودک با تخت 6,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,410,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,350,000 تومان 8,850,000 تومان 6,350,000 تومان 5,430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,350,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 6,350,000 تومان
 • 5,430,000 تومان
7,350,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,350,000 تومان
 • یک تخته 8,850,000 تومان
 • کودک با تخت 6,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,430,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre favehotel Cenang Beach Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,390,000 تومان 8,930,000 تومان 6,380,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,390,000 تومان
 • 8,930,000 تومان
 • 6,380,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,390,000 تومان
 • یک تخته 8,930,000 تومان
 • کودک با تخت 6,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Oakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,530,000 تومان 9,290,000 تومان 6,520,000 تومان 5,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,530,000 تومان
 • 9,290,000 تومان
 • 6,520,000 تومان
 • 5,420,000 تومان
7,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,530,000 تومان
 • یک تخته 9,290,000 تومان
 • کودک با تخت 6,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,420,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Ambassador Row Hotel Suites by Lanson Place Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,630,000 تومان 9,490,000 تومان 6,620,000 تومان 5,470,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,630,000 تومان
 • 9,490,000 تومان
 • 6,620,000 تومان
 • 5,470,000 تومان
7,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,630,000 تومان
 • یک تخته 9,490,000 تومان
 • کودک با تخت 6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,470,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Royale Chulan Bukit Bintang Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,750,000 تومان 9,780,000 تومان 6,750,000 تومان 5,500,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,750,000 تومان
 • 9,780,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 5,500,000 تومان
7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,750,000 تومان
 • یک تخته 9,780,000 تومان
 • کودک با تخت 6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,500,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,850,000 تومان 9,980,000 تومان 6,850,000 تومان 5,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,850,000 تومان
 • 9,980,000 تومان
 • 6,850,000 تومان
 • 5,530,000 تومان
7,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,850,000 تومان
 • یک تخته 9,980,000 تومان
 • کودک با تخت 6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,530,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Swiss-Garden Hotel Kuala Lumpur Aseania Resort Langkawi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,050,000 تومان 10,380,000 تومان 7,050,000 تومان 5,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,050,000 تومان
 • 10,380,000 تومان
 • 7,050,000 تومان
 • 5,610,000 تومان
8,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,050,000 تومان
 • یک تخته 10,380,000 تومان
 • کودک با تخت 7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,610,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sunway Putra Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,940,000 تومان 12,150,000 تومان 5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,940,000 تومان
 • 12,150,000 تومان
 • 5,970,000 تومان
8,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,940,000 تومان
 • یک تخته 12,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 5,970,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Impiana KLCC Hotel Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,030,000 تومان 12,330,000 تومان 6,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,030,000 تومان
 • 12,330,000 تومان
 • 6,010,000 تومان
9,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,030,000 تومان
 • یک تخته 12,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,010,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,160,000 تومان 12,650,000 تومان 6,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,160,000 تومان
 • 12,650,000 تومان
 • 6,070,000 تومان
9,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,160,000 تومان
 • یک تخته 12,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,070,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
The Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,240,000 تومان 12,750,000 تومان 6,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,240,000 تومان
 • 12,750,000 تومان
 • 6,080,000 تومان
9,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,240,000 تومان
 • یک تخته 12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,080,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Berjaya Langkawi Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,740,000 تومان 13,750,000 تومان 6,280,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,740,000 تومان
 • 13,750,000 تومان
 • 6,280,000 تومان
9,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,740,000 تومان
 • یک تخته 13,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,280,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel Maya Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,790,000 تومان 13,850,000 تومان 8,780,000 تومان 6,310,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,790,000 تومان
 • 13,850,000 تومان
 • 8,780,000 تومان
 • 6,310,000 تومان
9,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,790,000 تومان
 • یک تخته 13,850,000 تومان
 • کودک با تخت 8,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,310,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,390,000 تومان 15,050,000 تومان 9,380,000 تومان 6,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,390,000 تومان
 • 15,050,000 تومان
 • 9,380,000 تومان
 • 6,550,000 تومان
10,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,390,000 تومان
 • یک تخته 15,050,000 تومان
 • کودک با تخت 9,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,550,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
InterContinental Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,090,000 تومان 16,450,000 تومان 10,080,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,090,000 تومان
 • 16,450,000 تومان
 • 10,080,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
11,090,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,090,000 تومان
 • یک تخته 16,450,000 تومان
 • کودک با تخت 10,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Hotel The Westin Kuala Lumpur The Westin Langkawi Resort & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,100,000 تومان 16,230,000 تومان 6,910,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,100,000 تومان
 • 16,230,000 تومان
 • 6,910,000 تومان
11,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,100,000 تومان
 • یک تخته 16,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,910,000 تومان
بستن
کوالالامپور (4 شب) لنکاوی (3 شب)
Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Meritus Pelangi Beach Resort And Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,990,000 تومان 18,250,000 تومان 10,980,000 تومان 7,810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,990,000 تومان
 • 18,250,000 تومان
 • 10,980,000 تومان
 • 7,810,000 تومان
11,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,990,000 تومان
 • یک تخته 18,250,000 تومان
 • کودک با تخت 10,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,810,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران