اشتراک گذاری

تور باکو 3 شب

از 1,340,000 تومان
10 آذر تا 30 آذر
3 شب
فلات پارس گیتی
www.falat-pars.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188511024

برنامه سفر

تهران
تهران
باکو
باکو
3 شب
باکو
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

26 آذر 98
27 آذر 98
28 آذر 98
29 آذر 98
30 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Riva Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,340,000 تومان
 • 1,340,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,340,000 تومان
 • کودک با تخت 1,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
All Stars Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,370,000 تومان 1,370,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,370,000 تومان
 • 1,370,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,370,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,370,000 تومان
 • کودک با تخت 1,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Caspian Palace Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,630,000 تومان 1,630,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,630,000 تومان
 • 1,630,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,630,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,630,000 تومان
 • کودک با تخت 1,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Nord West Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,560,000 تومان 1,560,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,560,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,560,000 تومان
 • کودک با تخت 1,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
ZamZam Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,660,000 تومان 1,660,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
 • 1,660,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
 • کودک با تخت 1,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Kaspia Park Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Baku City Hotel and Residences
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,850,000 تومان
 • 1,850,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,850,000 تومان
 • کودک با تخت 1,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Qafqaz Sahil Baku Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,000,000 تومان
 • کودک با تخت 2,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Green City Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,700,000 تومان 1,700,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,700,000 تومان
 • 1,700,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,700,000 تومان
 • کودک با تخت 1,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Atlas Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,770,000 تومان
 • 1,770,000 تومان
 • 650,000 تومان
1,770,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,770,000 تومان
 • کودک با تخت 1,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن
Rich Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,070,000 تومان 2,070,000 تومان 650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,070,000 تومان
 • 2,070,000 تومان
 • 650,000 تومان
2,070,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,070,000 تومان
 • کودک با تخت 2,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت 650,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
اتوبوس

قوانین و ملزومات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه است. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی است.

برچسب‌ها

قوانین و ملزومات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه است. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران