اشتراک گذاری

تور ترابزون 3 شب

از 1,480,000 تومان
24 آذر تا 30 آذر
3 شب
فلات پارس گیتی
www.falat-pars.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188511024

برنامه سفر

تهران
تهران
ترابزون
ترابزون
3 شب
ترابزون
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

25 آذر 98
26 آذر 98
27 آذر 98
28 آذر 98
29 آذر 98
30 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Feza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Aksular Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,480,000 تومان
 • 1,480,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,480,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,480,000 تومان
 • کودک با تخت 1,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Fengo Hotel & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Cebeci Grand Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,520,000 تومان 1,520,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,520,000 تومان
 • 1,520,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,520,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,520,000 تومان
 • کودک با تخت 1,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Peerless Resort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,740,000 تومان 1,740,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,740,000 تومان
 • 1,740,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,740,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,740,000 تومان
 • کودک با تخت 1,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Saylamlar Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,550,000 تومان
 • 1,550,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,550,000 تومان
 • کودک با تخت 1,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Usta Park Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,690,000 تومان 1,690,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,690,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,690,000 تومان
 • کودک با تخت 1,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن
Royal Axis Suites Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,780,000 تومان 1,780,000 تومان 800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,780,000 تومان
 • 1,780,000 تومان
 • 800,000 تومان
1,780,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,780,000 تومان
 • کودک با تخت 1,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 800,000 تومان
بستن

تورهای با هتل‌های مشابه این تور

خدمات

هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
اتوبوس
 • اتوبوس 25 نفره از تهران

قوانین و ملزومات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه است. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی است.

برچسب‌ها

قوانین و ملزومات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه است. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران