تور آنتالیا ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور آنتالیا ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور آنتالیا ایران ایر - رامین گشت ابرسام (۶ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا تیر 1398

اطلاعات آژانس

 • place خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۳۸، طبقه ۱
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.iritravel.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
 • تیر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/27 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/03/27 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/27 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/03/28 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/28 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/03/30 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/30 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/03/31 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/03/31 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/04/01 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/01 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/04/03 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/03 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/04/05 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/05 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/04/07 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/07 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Lara Palace Hotel BB 2,950,000 تومان 3,890,000 تومان 2,545,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Himeros Life Hotel ALL 3,550,000 تومان 4,390,000 تومان 2,830,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Belkon Hotel ALL 4,500,000 تومان 5,750,000 تومان 3,320,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Hedef Resort Hotel ALL 5,100,000 تومان 7,550,000 تومان 3,490,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Lara Family Club U.ALL 6,950,000 تومان 9,390,000 تومان 4,530,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Resort Imperial Sunland U.ALL 6,950,000 تومان 10,770,000 تومان 4,570,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Lara Family Club U.ALL 7,950,000 تومان 10,500,000 تومان 5,390,000 تومان 2,900,000 تومان
1398/04/08 Asteria Kremlin Palace U.ALL 8,250,000 تومان 11,420,000 تومان 5,190,000 تومان 2,100,000 تومان
1398/04/08 Amara Prestige U.ALL 8,950,000 تومان 13,365,000 تومان 5,840,000 تومان 2,100,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 3 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش