اشتراک گذاری

تور آنتالیا 6 شب

از 2,590,000 تومان
27 آذر تا 28 آذر
هواپیمایی اطلس جت
6 شب
نوید گشت
navidgasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02171147

برنامه سفر

تهران
تهران
آنتالیا
هواپیمایی اطلس جت
آنتالیا
6 شب
آنتالیا
تهران
هواپیمایی اطلس جت

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

27 آذر 98
28 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Idyros Otel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,590,000 تومان 3,370,000 تومان 2,530,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,590,000 تومان
 • 3,370,000 تومان
 • 2,530,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
2,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,590,000 تومان
 • یک تخته 3,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
2,880,000 تومان 3,340,000 تومان 2,730,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,880,000 تومان
 • 3,340,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
2,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,880,000 تومان
 • یک تخته 3,340,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Laren Family Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,660,000 تومان 4,430,000 تومان 2,910,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,660,000 تومان
 • 4,430,000 تومان
 • 2,910,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,660,000 تومان
 • یک تخته 4,430,000 تومان
 • کودک با تخت 2,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,020,000 تومان 5,250,000 تومان 2,980,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,020,000 تومان
 • 5,250,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,020,000 تومان
 • یک تخته 5,250,000 تومان
 • کودک با تخت 2,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
3,940,000 تومان 4,950,000 تومان 2,940,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,940,000 تومان
 • 4,950,000 تومان
 • 2,940,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
3,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,940,000 تومان
 • یک تخته 4,950,000 تومان
 • کودک با تخت 2,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Miracle Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,240,000 تومان 5,390,000 تومان 3,090,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,240,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,090,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,240,000 تومان
 • یک تخته 5,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Granada Luxury Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,730,000 تومان 6,120,000 تومان 3,300,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,730,000 تومان
 • 6,120,000 تومان
 • 3,300,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,730,000 تومان
 • یک تخته 6,120,000 تومان
 • کودک با تخت 3,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,820,000 تومان 6,750,000 تومان 3,380,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,820,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 3,380,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,820,000 تومان
 • یک تخته 6,750,000 تومان
 • کودک با تخت 3,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Barut Hotel Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,600,000 تومان 7,430,000 تومان 3,780,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,600,000 تومان
 • 7,430,000 تومان
 • 3,780,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,600,000 تومان
 • یک تخته 7,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Ela Quality Resort Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,920,000 تومان 7,910,000 تومان 3,930,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,920,000 تومان
 • 7,910,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,920,000 تومان
 • یک تخته 7,910,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,970,000 تومان 7,980,000 تومان 3,950,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,970,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,970,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,320,000 تومان 8,310,000 تومان 4,130,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
 • 8,310,000 تومان
 • 4,130,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
 • یک تخته 8,310,000 تومان
 • کودک با تخت 4,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,870,000 تومان 9,330,000 تومان 4,410,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,870,000 تومان
 • 9,330,000 تومان
 • 4,410,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,870,000 تومان
 • یک تخته 9,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Calista Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,790,000 تومان 9,220,000 تومان 4,370,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,790,000 تومان
 • 9,220,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,790,000 تومان
 • یک تخته 9,220,000 تومان
 • کودک با تخت 4,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,690,000 تومان 8,490,000 تومان 4,400,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,690,000 تومان
 • 8,490,000 تومان
 • 4,400,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,690,000 تومان
 • یک تخته 8,490,000 تومان
 • کودک با تخت 4,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Maxx Royal Belek Golf Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,920,000 تومان 17,950,000 تومان 6,720,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,920,000 تومان
 • 17,950,000 تومان
 • 6,720,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
10,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,920,000 تومان
 • یک تخته 17,950,000 تومان
 • کودک با تخت 6,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Idyros Otel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,590,000 تومان 3,370,000 تومان 2,530,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,590,000 تومان
 • 3,370,000 تومان
 • 2,530,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
2,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,590,000 تومان
 • یک تخته 3,370,000 تومان
 • کودک با تخت 2,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Belkon Hotel
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
2,880,000 تومان 3,340,000 تومان 2,730,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,880,000 تومان
 • 3,340,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
2,880,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,880,000 تومان
 • یک تخته 3,340,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Laren Family Hotel & Spa
ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+نوشیدنی ها و دسرهای رایگان از صبح تا شب
3,660,000 تومان 4,430,000 تومان 2,910,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,660,000 تومان
 • 4,430,000 تومان
 • 2,910,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
3,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,660,000 تومان
 • یک تخته 4,430,000 تومان
 • کودک با تخت 2,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Asteria Kremlin Palace
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,020,000 تومان 5,250,000 تومان 2,980,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,020,000 تومان
 • 5,250,000 تومان
 • 2,980,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,020,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,020,000 تومان
 • یک تخته 5,250,000 تومان
 • کودک با تخت 2,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Grand Park Lara Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
3,940,000 تومان 4,950,000 تومان 2,940,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,940,000 تومان
 • 4,950,000 تومان
 • 2,940,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
3,940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,940,000 تومان
 • یک تخته 4,950,000 تومان
 • کودک با تخت 2,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Miracle Resort Hotel
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,240,000 تومان 5,390,000 تومان 3,090,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,240,000 تومان
 • 5,390,000 تومان
 • 3,090,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,240,000 تومان
 • یک تخته 5,390,000 تومان
 • کودک با تخت 3,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Granada Luxury Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,730,000 تومان 6,120,000 تومان 3,300,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,730,000 تومان
 • 6,120,000 تومان
 • 3,300,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,730,000 تومان
 • یک تخته 6,120,000 تومان
 • کودک با تخت 3,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Rixos Sungate
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
4,820,000 تومان 6,750,000 تومان 3,380,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,820,000 تومان
 • 6,750,000 تومان
 • 3,380,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
4,820,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,820,000 تومان
 • یک تخته 6,750,000 تومان
 • کودک با تخت 3,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Barut Hotel Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,600,000 تومان 7,430,000 تومان 3,780,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,600,000 تومان
 • 7,430,000 تومان
 • 3,780,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,600,000 تومان
 • یک تخته 7,430,000 تومان
 • کودک با تخت 3,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Ela Quality Resort Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,920,000 تومان 7,910,000 تومان 3,930,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,920,000 تومان
 • 7,910,000 تومان
 • 3,930,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,920,000 تومان
 • یک تخته 7,910,000 تومان
 • کودک با تخت 3,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Delphin Imperial Lara
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
5,970,000 تومان 7,980,000 تومان 3,950,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,970,000 تومان
 • 7,980,000 تومان
 • 3,950,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
5,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,970,000 تومان
 • یک تخته 7,980,000 تومان
 • کودک با تخت 3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Rixos Premium Belek
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,320,000 تومان 8,310,000 تومان 4,130,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
 • 8,310,000 تومان
 • 4,130,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
 • یک تخته 8,310,000 تومان
 • کودک با تخت 4,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Titanic Deluxe
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,870,000 تومان 9,330,000 تومان 4,410,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,870,000 تومان
 • 9,330,000 تومان
 • 4,410,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,870,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,870,000 تومان
 • یک تخته 9,330,000 تومان
 • کودک با تخت 4,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Calista Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,790,000 تومان 9,220,000 تومان 4,370,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,790,000 تومان
 • 9,220,000 تومان
 • 4,370,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,790,000 تومان
 • یک تخته 9,220,000 تومان
 • کودک با تخت 4,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Susesi Luxury Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
6,690,000 تومان 8,490,000 تومان 4,400,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,690,000 تومان
 • 8,490,000 تومان
 • 4,400,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
6,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,690,000 تومان
 • یک تخته 8,490,000 تومان
 • کودک با تخت 4,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن
Maxx Royal Belek Golf Resort
U.ALL
اتاق+صبحانه+ناهار+شام+میان وعده ها و نوشیدنی های رایگان به صورت 24 ساعته
10,920,000 تومان 17,950,000 تومان 6,720,000 تومان 1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,920,000 تومان
 • 17,950,000 تومان
 • 6,720,000 تومان
 • 1,800,000 تومان
10,920,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,920,000 تومان
 • یک تخته 17,950,000 تومان
 • کودک با تخت 6,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,800,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران