اشتراک گذاری

تور استانبول 5 شب

از 3,130,000 تومان
24 آبان تا 2 آذر
ماهان
5 شب
آمادای
amadaytravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02122226881

برنامه سفر

تهران
تهران
استانبول
ماهان
استانبول
5 شب
استانبول
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

27 آبان 98
28 آبان 98
29 آبان 98
30 آبان 98
1 آذر 98
2 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,450,000 تومان 4,240,000 تومان 3,050,000 تومان 2,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,450,000 تومان
 • 4,240,000 تومان
 • 3,050,000 تومان
 • 2,510,000 تومان
3,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,450,000 تومان
 • یک تخته 4,240,000 تومان
 • کودک با تخت 3,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,990,000 تومان 5,350,000 تومان 3,640,000 تومان 2,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,990,000 تومان
 • 5,350,000 تومان
 • 3,640,000 تومان
 • 2,510,000 تومان
3,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,990,000 تومان
 • یک تخته 5,350,000 تومان
 • کودک با تخت 3,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,660,000 تومان 6,640,000 تومان 3,610,000 تومان 2,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,660,000 تومان
 • 6,640,000 تومان
 • 3,610,000 تومان
 • 2,510,000 تومان
4,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,660,000 تومان
 • یک تخته 6,640,000 تومان
 • کودک با تخت 3,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,330,000 تومان 7,060,000 تومان 4,110,000 تومان 2,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,330,000 تومان
 • 7,060,000 تومان
 • 4,110,000 تومان
 • 2,510,000 تومان
5,330,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,330,000 تومان
 • یک تخته 7,060,000 تومان
 • کودک با تخت 4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,510,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Grand Liza Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,130,000 تومان 3,920,000 تومان 2,730,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,130,000 تومان
 • 3,920,000 تومان
 • 2,730,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,130,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,130,000 تومان
 • یک تخته 3,920,000 تومان
 • کودک با تخت 2,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Icon Istanbul Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,670,000 تومان 5,030,000 تومان 3,320,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,670,000 تومان
 • 5,030,000 تومان
 • 3,320,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
3,670,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,670,000 تومان
 • یک تخته 5,030,000 تومان
 • کودک با تخت 3,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Seminal Hotel Taksim
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,340,000 تومان 6,320,000 تومان 3,290,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,340,000 تومان
 • 6,320,000 تومان
 • 3,290,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
4,340,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,340,000 تومان
 • یک تخته 6,320,000 تومان
 • کودک با تخت 3,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن
Lazzoni Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
5,010,000 تومان 6,740,000 تومان 3,790,000 تومان 2,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 5,010,000 تومان
 • 6,740,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
 • 2,190,000 تومان
5,010,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 5,010,000 تومان
 • یک تخته 6,740,000 تومان
 • کودک با تخت 3,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,190,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۴۰۰ هزار تومان است. پرداخت ۵۰٪ کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروری است. پشتیبانی ۲۴ ساعته آژانس آمادای : ۰۹۱۰۷۵۸۹۰۵۰

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۴۰۰ هزار تومان است. پرداخت ۵۰٪ کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروری است. پشتیبانی ۲۴ ساعته آژانس آمادای : ۰۹۱۰۷۵۸۹۰۵۰

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران