اشتراک گذاری

تور کوالالامپور - بالی 7 شب

از 9,465,000 تومان
19 آبان تا 7 آذر
ماهان
7 شب
چکاوک آسمان آبی
chakavaktravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02141275

برنامه سفر

تهران
تهران
کوالالامپور
ماهان
کوالالامپور
3 شب
کوالالامپور
بالی
ماهان
بالی
4 شب
بالی
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 آبان 98
30 آبان 98
1 آذر 98
4 آذر 98
7 آذر 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
SILKA Maytower Kuala Lumpur Hotel Neo - Kuta, Jelantik
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,465,000 تومان 11,075,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,465,000 تومان
 • 11,075,000 تومان
9,465,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,465,000 تومان
 • یک تخته 11,075,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Ambassador Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,105,000 تومان 12,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,105,000 تومان
 • 12,345,000 تومان
10,105,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,105,000 تومان
 • یک تخته 12,345,000 تومان
بستن
کوالالامپور (3 شب) بالی (4 شب)
Hotel Royal Kuala Lumpur White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,155,000 تومان 12,455,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,155,000 تومان
 • 12,455,000 تومان
10,155,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,155,000 تومان
 • یک تخته 12,455,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • ویزای توریستی
 • سیم کارت رایگان برای هر اتاق

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار کپی شناسنامه و کارت ملی پرینت حساب بانکی با حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون مانده حساب دو قطعه عکس رنگی جدید

قوانین و ملزومات

قیمت تور برای کودک زیر ۲ سال ۱.۸۰۰.۰۰۰۰ تومان است . مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است . بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است . هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل است . پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار کپی شناسنامه و کارت ملی پرینت حساب بانکی با حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون مانده حساب دو قطعه عکس رنگی جدید

قوانین و ملزومات

قیمت تور برای کودک زیر ۲ سال ۱.۸۰۰.۰۰۰۰ تومان است . مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است . بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است . هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل است . پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران